Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Diplomamentő II. program

A felsőoktatásban tanulmányokat folytatott hallgatók 20-22 százaléka a nyelvvizsga hiánya miatt nem kapja meg az abszolutórium és a záróvizsga után diplomáját, jelentős részük pedig később sem szerzi meg az oklevelet. Diploma hiányában a felsőoktatásban töltött idő az egyén számára nem kamatoztatható a munkaerőpiacon, illetve a társadalom számára ennek költsége nem térül meg.

A korábbi években nagy jelentősége volt annak a „diplomamentő programnak”, amelyet a kormány támogatott. Az új feltételekkel megvalósuló „Diplomamentő II.” program célja továbbra is a nyelvvizsga hiányában diplomával még nem rendelkező, államvizsgájukat hazai felsőoktatásban teljesített, de hallgatói jogviszonyban már nem állók nyelvi képzésbe vonása a diploma átvételéhez szükséges államilag elismert nyelvvizsga megszerzése érdekében.

Photo: designed by Freepik

 

A programban angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelvi képzések valósulhatnak meg.

A korábban végzett igényfelmérés alapján a programban támogatható képzési forma a csoportos mellett a rugalmasabb időbeosztású egyéni felkészítés is.

A nyelvi képzések tervezetten 2018. szeptember közepétől indulhatnak, és 2019. december 31-ig kell befejeződniük, a képzési támogatás mértéke maximum 300 000 Ft/fő.

A támogatottaknak legkésőbb 2020. március 31-ig kell bemutatniuk a megszerzett nyelvvizsga-bizonyítványukat és az alapján kiadott diplomájukat. Amennyiben ez nem történik meg, a teljes támogatási összeget kell visszafizetni.

 

A program iránt érdeklődők, jelentkezők számára a pályázati felület várhatóan 2018. szeptember 3-ától lesz elérhető a http://www.ofa.hu honlapon.

 

A témához kapcsolódik, hogy a kormány 2018-tól ingyenessé tette a nyelvvizsgák megszerzését a 35 év alattiak számára.

 

  1. január 1-jétől azon 35. életévüket be nem töltött magyar állampolgárok részére, akik a felsőfokú felvételi eljárás során figyelembe vehető, a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében rögzített nyelvek valamelyikéből sikeres
  • komplex középfokú (B2) nyelvvizsgát, vagy ezzel egyenértékű emelt szintű idegen nyelvű érettségi vizsgát,
  • vagy komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsgát,

továbbá azon 35. életévüket be nem töltött, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott nem magyar állampolgárok részére, akik az állampolgárságuk szerinti ország hivatalos nyelvétől/nyelveitől eltérő, továbbá a felsőfokú felvételi eljárás során figyelembe vehető, a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében rögzített nyelvek valamelyikéből, továbbá magyar nyelvből sikeres:

  • komplex középfokú (B2) nyelvvizsgát, vagy ezzel egyenértékű emelt szintű idegen nyelvű érettségi vizsgát,
  • vagy komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsgát

szereznek, a vizsga díját megtérítik az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeghatárig.

 

Tetszett a cikk?

Ha nem akar lemaradni, rendelje meg Iskolai Jogfutár című kiadványunkat, akár online is!

Havi 30 perc és képben van!

Iskolai Jogfutár - Online verzió

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet