Termék Kategóriák
0 termék - 0 Ft

Hírek

A tanulási képességek megalapozása a térbeli tudatosság fejlesztésével

A gyenge vizuális-térbeli tudatossággal küzdő gyermekek az iskolában is nehézségekkel küzdenek. Az olvasásnál és a számolásnál jól kell látniuk a számok, szimbólumok és betűk egymáshoz való viszonyát, hogy megértsék a jelentésüket. Ahhoz, hogy a gyermekek hatékonyan működjenek a mindennapi életben, fejlesztenünk kell a térbeli tudatosságukat. Cikkünkben ennek lehetőségeit mutatjuk be. – Csuka Veronika, szakvizsgázott gyógypedagógus

Adatvédelmi panaszok

Az iskolai panaszkezelés és jogsérelmek kezelése kapcsán érintenünk kell az adatvédelmi panaszok elintézésének rendjét is. Az iskola adatkezelő. Számos olyan probléma adódhat az iskolában, mely a rossz adatkezelési gyakorlat következménye. – Dr. Sárközi Gabriella írása.

Egészségfejlesztés az óvodában, iskolában – 2. rész

Ha a pedagógus a gyermek, a tanuló bántalmazását vagy deviáns viselkedésformákat észlel, az adott osztály vagy csoport nevelésében, oktatásában közreműködők bevonásával esetmegbeszélést köteles kezdeményezni. – Dr. Farkas Ildikó írása.

Az adózással kapcsolatos változások 2019-ben

Dr. Tárnokiné Joó Ildikó írása

 

A kormány 2018-ban két részletben terjesztette elő a 2019-re vonatkozó adóterveit.

A Magyar Országgyűlés 2018. november 13-án elfogadta az őszi adócsomagot [1], így a 2018. július 20-ai nyári adócsomaggal [2] együtt tekinthetjük teljesnek a 2019. január 1-jétől hatályba lépő adótörvény-módosításokat.

A gyermekek elhelyezése a szünetek időszakában

Mire ez a cikk megjelenik, valószínűleg nem fejeződnek be a viták arról, hogy az önkormányzatoknak vagy az iskolákat fenntartóknak kötelessége a gyermekekről való gondoskodás a nyári vakáció alatt?

Érdemes hát megismerkedni azokkal a rendelkezésekkel, amelyek a tanulók felügyeletének ellátását szabályozzák. – Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária írása.

A nyári szünet kérdései

Megkezdődött a nyári szünet és vele együtt a gyermekek elhelyezésének kérdése. A korábbi évekhez hasonlóan – ha csendesednek is –, valószínűleg nem fejeződnek be a viták arról, hogy az önkormányzatoknak vagy az iskolákat fenntartóknak kötelessége a gyermekekről való gondoskodás a nyári vakáció alatt?

Úgy gondoljuk, érdemes megismerkedni azokkal a rendelkezésekkel, amelyek a tanulók felügyeletének ellátását szabályozzák.

Milyen teendői vannak az óvodavezetőnek a nevelési év kezdetén?

A feladatok legnagyobb részét a nevelési év indításakor kell elvégezni.  A bérezés és a jogszabályok változásának nyomonkövetése mellett az óvodavezetőnek kell elkészítenie a nevelési év munkarendjét is, amit az óvoda honlapján nyilvánosságra kell hozni.

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet