Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A nyári gyermekétkeztetés

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

 

Dr. Farkas Ildikó írásából közlünk részletet.

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) 21. §-a szerint 2016 óta természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője kérelmére – többek között – az iskolában a nyári szünet időtartama alatt.

 

A gyermekvédelmi törvény 21/C §-a alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
• a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és
• a fenti körbe tartozó gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres  gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

 

 

A települési önkormányzat a szünidei kötelező gyermekétkeztetést az iskolás korú gyermekek számára a nyári szünetben
• legalább 43 munkanapon,
• legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

 

A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat köteles gondoskodni a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről.

 

Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható.

 

A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé
kell tenni. Ha erre nem kerül sor, akkor az étel másik jogosult gyermek számára átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában.

 

Az igazgató és a jegyző feladatait az Iskolai Jogfutár című kiadványunk júniusi számában olvashatja.

Iskolai Jogfutár - Online verzió

Iskolai Jogfutár – Online verzió

 

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet