Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Beteg a gyermek, a tanuló

Az óvodának, az iskolának nincs jogosultsága az orvosi igazolásban leírtakat felülbírálni, azokat vitatni. Arra azonban módja van, hogy az orvosi igazolás benyújtásával kapcsolatosan határidőt állapítson meg, annak elmulasztását szankcionálja, az igazolás leadását óvodai, iskolai ellenjegyzéshez kösse.

 

 

Beteg gyermek, tanuló nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 51. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt.

Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, két dolgot azonnal meg kell tennie:

 • gondoskodni kell a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítésről, és
 • a lehető legrövidebb időn belül értesíteni szükséges a gyermek, a kiskorú tanuló szüleit.

 

A betegség miatti távollét igazolása

 

Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges, és látogathatja az óvodát, az iskolát, a kollégiumot, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.

A miniszteri rendelet 51. §-a alapján amennyiben a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A miniszteri rendelet alapján a mulasztást igazoltnak kell tekinteni – többek között –, ha a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja.

Az óvodai, iskolai helyi szabályozásnak nyilvánvalóan ki kell terjednie az orvosi igazolással kapcsolatos teendőkre is. Az orvosi igazolásban foglaltak azonban orvosszakmai kérdések, amelyek vitatására az óvoda, az iskola nem jogosult. Ugyanakkor orvosi szempontból is csak arról a tényről, körülményről, állapotról adható orvosi igazolás, amely az egészségügyi, orvosszakmai előírások hatálya alá tartozik. Ennek mérlegelése, eldöntése az orvos szakmai felelősségének a része.

Mindebből adódóan az óvodának, az iskolának természetesen nincs jogosultsága az orvosi igazolásban leírtakat felülbírálni, azokat vitatni. Arra azonban módja van, hogy az orvosi igazolás benyújtásával kapcsolatosan

 • határidőt állapítson meg,
 • annak elmulasztását szankcionálja,
 • az igazolás leadását óvodai, iskolai ellenjegyzéshez kösse.

Járványos megbetegedés esetén mi a teendő?

 

Rendkívüli szünet elrendelése

 

Amennyiben a betegség nem egyedi eset, hanem járványra utaló méreteket ölt, az óvodában, az iskolában rendkívüli szünet elrendelésére is lehetőség van. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. §-ának (5) bekezdése alapján az intézmény vezetője a fenntartó és a járási hivatal egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendelhet el nemcsak rendkívüli időjárás, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt, hanem járvány esetén is.

 

A működés felfüggesztése

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM-rendelet 32. §-a értelmében járványveszély vagy járvány esetén

 • az óvodák, az iskolák működésének felfüggesztését,
 • bentlakásos gyermekintézmények működésének korlátozását, továbbá
 • egyéb helyi közösségi célokat szolgáló intézmények, helyi jelentőségű rendezvények működésének megtiltását

a járási hivatal jogosult elrendelni.

 

Helyi szabályok a szervezeti és működési szabályzatban

Akár egyedi betegség, akár járvány áll fenn, a gyermekközösségre, tanulóközösségre tekintettel kiemelten fontos a házi gyermekorvossal kiépített élő és jól működő kapcsolat biztosítása, a kellő időben történő jelzéssel élés. A miniszteri rendelet 4. §-ának (1) bekezdés i) pontja értelmében az intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell tartalmazni

 • a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a kapcsolattartást
  • a gyermekjóléti szolgálattal, valamint
  • az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval, továbbá
 • a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás helyi rendjét.

 

Dr. Farkas Ildikó

 

A cikk az Iskolai Jogfutár februári számában jelent meg. Amennyiben szeretne időben értesülni az aktuális jogi változásokról, érdekességekről, fizessen elő szaklapunkra ITT.

Iskolai Jogfutár - Online verzió

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet