Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Az értékelés és minősítés változásai 2018. szeptember 1-jétől

2018. szeptember 1-jétől csak az SNI tanulót illeti majd meg a mentesítési lehetőség, a BTM-mel küzdőket nem. Az átmeneti szabályok szerint azonban akit 2018. augusztus 31. napjáig egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesítettek, középfokú iskolai tanulmányainak befejezéséig az értékelés és a minősítés alól mentesülhet.

 

A sajátos nevelési igényű tanuló minősítése

 

Sajátos minősítési szabályt tartalmaz a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 56. §-a. E szerint a tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti

 

• az osztályzatokkal történő minősítés alól, és ehelyett szöveges minősítés alkalmazását írja elő,
• a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből a minősítés alól.

 

 

Kiemeljük, hogy amennyiben a szakértői vélemény a tanuló vonatkozásában a minősítés alóli mentesítésre tesz javaslatot, ezeket a tanuló számára biztosítani kell. A tanulóval kapcsolatos döntések meghozatalakor az igazgatónak a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben mérlegelési jogköre nincs.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentebbi szabály 2018. szeptember 1-jétől akként módosul, hogy csak a sajátos nevelési igényű tanulót illeti majd meg a mentesítési lehetőség, más tanulót, így a beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral (BTM) küzdőket nem. Az átmeneti szabályok szerint azonban az a BTM-mel küzdő tanuló, akit 2018. augusztus 31. napjáig a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesítettek, a mentesítés
időtartamának félbeszakadása nélkül, középfokú iskolai tanulmányainak befejezéséig egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesülhet.

 

 

A teljes cikket az Iskolai jogfutár júniusi számában olvashatja.

Iskolai Jogfutár - Online verzió

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet