Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Beszélgetés Petróczi Gáborral, köznevelési szakértővel és c. főiskolai docenssel – RÉSZLET

E kiadvány megírása előtt számos iskolaigazgatóval és tanárral beszélgettem és készítettem interjút, hogy háttérinformációkat gyűjtsek. E gyűjtőmunka során ismerkedtem meg Petróczi Gáborral, akinek válaszai rendkívül nagy hatással voltak rám: tűpontos megállapításai tökéletes metszetét adták a vállalati HR-nek és a közoktatásnak, ezért beszélgetésünket és levelezésünket változatlan tartalommal szeretném most közreadni.

 

 

Hudecz Anna – szerző

 

Mit jelent ma az intézményekben a hatékony emberierőforrás-gazdálkodás?

Petróczi G.: A humán erőforrás hatékony felhasználása minden munkáltató esetében az eredményes működéshez szükséges legfontosabb tényező. Ez így van a termelőszférában még a részben automatizált munkafolyamatok esetén is, de még inkább jellemző a köznevelési intézményekben, ahol a nevelési folyamatok automatizálása nem lehetséges, de legalábbis nem célszerű. A beszélgetés során nevezzük a továbbiakban a köznevelési intézményt egyszerűen „iskolának”, de mindig gondoljuk az óvodákra és más köznevelési intézményekre is.

 

A jó iskola mindig attól jó, hogy ott elhivatott, kiváló pedagógusok és vezetők tanítanak, dolgoznak. Szakértői, tanfelügyelői munkám során sohasem találkoztam olyan jó iskolákkal, ahol nem fordítottak kiemelt figyelmet a pedagógusok motivációjára, az igényes pedagóguskollektíva kialakítására és fenntartására.

 

Hudecz A.: Ez teljes mértékben így működik a vállalati szférában is. A motivált munkavállalók megléte nélkülözhetetlen a siker szempontjából.

 

Petróczi G.: Az az iskola, ahol – például a menedzsment nem megfelelő működése miatt – romlik a pedagógusállomány elhivatottsága, kevésbé motiváltak a kollégák vagy nem biztosítottak a nyugodt munkavégzés feltételei, ott két-három éven belül rohamos romlásnak indul a nevelőmunka eredményessége és az oktatás számszerűen kimutatható eredményei is.

 

Visszájára fordítva tehát: jó iskolát kizárólag jól képzett, kiegyensúlyozott, szakmailag igényes és elkötelezett pedagógusokkal lehet működtetni. Ezért az iskola menedzsmentjének elsőrendű feladata a megfelelően képzett és az adott iskola iránt elkötelezett pedagógusközösség biztosítása. Természetesen ugyanez igaz a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők (iskolatitkár, pedagógiai asszisztens, rendszergazda, könyvtáros stb.) személyére is, de utóbbiaknak nem elsősorban a tanulókra gyakorolt hatása, hanem a más munkavállalókra gyakorolt hatása lényeges, mert rendkívül fontos szerepük van a kiegyensúlyozott iskolai munkalégkör biztosítása és a pedagógusok nyugodt munkavégzési feltételeinek garantálása körében.

 

A mai iskolában éppen az a legnagyobb humánerőforrás-probléma, hogy a politika minden ezzel ellentétes állítása ellenére egyre inkább jelentkezik a pedagógushiány. Ennek elsődleges oka az, hogy az előttünk álló néhány évben nyugdíjba menők száma többszöröse a pedagóguspályára lépő utánpótlás létszámának. Említenünk kell az országosan is jelentős óvodapedagógus-hiányt, a természettudományos szakosok egyre inkább jelentkező hiányát. A pedagógushiány már a budapesti iskolákban is komoly gondokat okoz, a hátrányos helyzetű kistelepülések jelentős részében pedig már egyáltalán nem tudnak új óvodapedagógusokat, tanítókat fölvenni. Ismerek olyan jó kisiskolákat, ahol több tantárgyból képtelenek biztosítani a szakos ellátást, és néhány pedagógus három-négy vagy akár több tantárgyat is tanít, amelyek egy részére nincs megfelelő szakképzettsége. Az iskola mégis eredményesen és jól működik, mert a pedagógusok elkötelezetten és sokat dolgoznak, szeretik iskolájukat és tanítványaikat. Azt persze nem lehet állítani, hogy a tanulók egy része adott esetben nem kerülhet hátrányos helyzetbe, de ez nem biztos.

 

Hudecz A.: Sajnos meg kell jegyezni, hogy a munkaerőhiány nem csak az iskolákat érinti. Eddigi tapasztalatom alapján bátran kijelenthetem, hogy a multik és a versenyszféra más vállalatai is küszködnek a munkaerő bevonzásával, azon belül a frissdiplomás munkaerő felkutatásával. Érezhető a trend és tendencia a külföldi munkalehetőségek elvándorlásának irányában, mely kapcsán egy magyar munkahely szinte nem is tudja felvenni a versenyképes jövedelem harcát.

 

Az intézményvezető hogyan segítheti a tanárok hatékony időfelhasználását?

Petróczi G: A jó igazgató alapvető törekvése az, hogy mentesítse a pedagógusokat a lehető legtöbb olyan tevékenység alól, amely nem a szorosan vett pedagógusi munkához, a nevelő-oktató feladatokhoz tartozik. A magyar iskolákkal szemben a nyugati intézményekben éppen az a jellemző, hogy a menedzsment leveszi a pedagógusok válláról az összes olyan terhet, amelyet más segítő szakemberek (iskolatitkár, pszichológus, gazdasági szakember, rendszergazda stb.) is el tud látni. A magyar iskolákban még távolról sem ez a jellemző. Minden igazgatói törekvés ellenére számos olyan feladata van a pedagógusoknak, amelyek nem tartoznak a nevelőmunkához. A pedagógusok túlterhelését azonban talán nem is inkább ezek a pluszfeladatok okozzák, hanem a nevelőmunkához szegről-végről kötődő, a tanulók fejlődését is jól segítő többletfeladatok: műsort kell készíteni a falunapra, fel kell díszíteni a kultúrházat, fogadni kell a küldöttséget, meg kell látogatni az idősek otthona lakóit. Ezek a feladatok többségükben kiváló nevelési lehetőséget, mondhatni életszerű projektfeladatokat jelentenek a tanulóknak és a pedagógusoknak, de a tananyaggal túlterhelt pedagógusoknak és tanítványaiknak ezekre a feladatokra a szabadidejük terhére kell időt biztosítaniuk. Azt javaslom tehát, hogy az igazgató tartson mértéket az iskola, a pedagógusok, a tanulók „más” célokra történő aktiválásában, tudjon nemet mondani bizonyos feladatokra, de fogadjon el minden olyan felkérést, amely életszerű projektként kihívást jelent a pedagógusok és a diákok számára.

 

 

A teljes interjú az  IntézményVezetés című sorozatunk Motiváció és munkaerő-megtartás című kötetében jelent meg, ami már elérhető weboldalunkon is:

 

Ha előfizetésként rendeli, olcsóbb! Kötetenként 7.500 Ft (ebben már a szállítási költség is benne van!)

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet