Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Pedagógusok szakmai fejlődése online kurzusokon

Tanulmányom célja egy online kurzussorozat bemutatása, amely újszerű szakmai fejlődési lehetőséget nyújtott a résztvevő pedagógusoknak és tanárszakos hallgatóknak. A kurzusok létrejötte, mint sok más fejlesztés is, egy projekthez kötődött, amely lezárult, de a kurzusok továbbra is elérhetők: gyakorló pedagógusok a képzésszervező felületen jelezhetik részvételi szándékukat. Szeretnénk azt is megmutatni, hogyan lehet az online tanulás személyre szabott és közösségi, bízva abban, hogy az ilyen jellegű szakmai fejlődési lehetőségek iránt a közeljövőben megnő a kereslet – és a kínálat is.

 

Az Oktatási Hivatal Sulinet osztálya 2020. augusztusában zárta TeachUP projektjét, amely egy nemzetközi konzorciumban megvalósuló beválásvizsgálat volt. A vizsgálat fókuszában az állt, hogyan lehetne tömeges és költséghatékony, mégis a személyes kapcsolatok érzését nyújtó, és sikeres teljesítéssel záruló online képzéseket szervezni pedagógusok és tanárszakos hallgatók számára.

 

A TeachUP program a MOOC-szerű (Massive Open Online Course, tömeges nyílt online kurzus) képzések alkalmazási lehetőségeit vizsgálta. Ezeknek a képzéseknek az a sajátossága, hogy teljes egészében online hirdetik meg őket, és a jelentkezés általában bárki számára nyitott. A résztvevők létszáma igen nagy, akár több ezer fő is lehet.

 

A programban fejlesztett magyar nyelvű kurzusok a formatív értékelés, a személyre szabott tanulás, a kollaboratív tanulás és a kreatív gondolkodás fejlesztése köré épülnek: olyan módszereket mutatnak be, amelyek a változóban lévő tanárszerephez kapcsolódnak.

 

A program lezárultával a kurzus tartalmai nyílt oktatási tartalomként számos formában élnek tovább: a Miskolci Egyetem, a Károli Református Egyetem, és az Óbudai Egyetem Kárpát-medencei Online Oktatási Centrumja (K-MOOC) átvette őket, hogy saját hallgatóinak kínálja fel azokat. Az Oktatási Hivatal pedig a pedagógus-továbbképzés rendszerében akkreditáltatott adaptált változatokat, így azok jelenleg már igényelhetők a képzésszervező felületen.

 

Amellett, hogy a program kurzusait hazai környezetben újra meg lehet hirdetni, a beválásvizsgálat tanulságai lehetővé teszik a pedagógusok szakmai fejlődésének újragondolását is, hiszen a kurzusok nem csak bemutatják, de alkalmazzák is a tanulóközpontú (résztvevőközpontú) elveket. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a résztvevők egymástól is tanuljanak, és hogy önszabályozó módon, saját célkitűzések mentén haladjanak végig a kurzuson. Érdemes lenne minél több olyan informális és formális képzési lehetőséget biztosítani a pedagógusok számára, amelyek építenek az előzetes tapasztalatokra, teret engednek az egyéni fejlődési céloknak, és szakmai közösséget építenek.

 

Folyamatos szakmai fejlődés

Az angol nyelvű szakirodalom előszeretettel használja a tanár-továbbképzés helyett a folyamatos szakmai fejlődés kifejezést, amely tágabb értelmű, hiszen a pedagógusok szakmai ismereteket nem csak tanfolyamokon, hanem munkaközösségekben, informális helyzetekben, online közösségekben, szakkönyveket vagy cikkeket olvasva is szerezhetnek.

A pedagógusok tanulmányai kapcsán is alkalmazhatunk hasonló pedagógiai elveket, mint amelyeket a köznevelésre vonatkozva hirdetünk: a pedagógusok szabályozhatják a saját tanulásukat, meghatározhatják, miben szeretnének fejlődni, és megszervezhetik az ehhez szükséges tevékenységeket. Fontos szerepet tölthet be továbbá a társas tanulás, társaktól tanulás. A szervezett szakmai fejlődési lehetőségek is kiszolgálhatják, segíthetik ezeket a folyamatokat.

 

Szakmai fejlődés online

Sok pedagógus azt a megoldást választja a szakmai fejlődésre, hogy utána olvas a kérdéses témának. Ugyanakkor a pedagógiai szakkönyvtárak helyett egyre többen az interneten tájékozódnak. Érdemes lehet ezt a tevékenységet is tudatosan végezni, és a szakmai érdeklődésnek megfelelő blogokat követni, hírlevelekre feliratkozni, közösségekbe belépni, egy szóval hálózatosodni. Az online közösségek praktikus színterei lehetnek a szakmai párbeszédnek. A koronavírus-járványhoz kapcsolódó távoktatás alatt megfigyelhettük, hogy ezek a közösségek különösen felértékelődtek, mert nagyon gyors és sokrétű segítséget tudnak kínálni a digitális eszközökkel egyedül ismerkedő pedagógusoknak, és segítenek a jó pedagógiai ötletek terjedésében is.

 

Szakmai fejlődés az intézményekben

Az intézményeken belül szerveződhetnek olyan közös szakmai fejlődési célokat meghatározó munkaközösségek, amelyek valamely közösen megfogalmazott problémára keresik a megoldást, és egy arra választ adó beavatkozást készítenek elő. Emellett, bár sok helyen van hagyománya az óralátogatásoknak, ezeket ritkán követi konstruktív, társas visszajelzés, a véleményformálás hierarchikus viszonyrendszer mellett történik. Az intézményvezetőnek lehet szerepe a munkacsoportok megszerveződésében és a társas tanuláshoz kapcsolódó, nem hierarchikus viszonyrendszer megteremtésében is.

 

Pedagógus-továbbképzések

A formálisan szervezett pedagógus-továbbképzések esetében ugyanúgy beszélhetünk megváltozott oktatói szerepről, ahogy a köznevelés esetén a változó tanárszerepről, hiszen a tanárszerep változását okozó társadalmi változások a felnőttképzésre is hatással vannak. Itt is kívánatos lenne, hogy az oktató facilitátori szerepbe kerüljön, ne ő legyen a tudás egyetlen forrása, és az egyetlen értékelő személy.

Egy pedagógus-továbbképzés is hangsúlyozhatja az egyéni célok meghatározását, felkínálhat érdeklődésnek megfelelő bejárási útvonalakat. A résztvevőktől hozzászólásokat gyűjthet, amelyeket a kurzus eredeti tartalmaival egyenértékű információként tálalhat: az eredeti tartalmak egyfajta impulzusként szolgálhatnak a szakmai párbeszéd megkezdéséhez.

 

 

Csordás Ildikó írása tovább folytatódik az IntézményVezetés című sorozatunk legújabb kötetében.

 

A digitális stratégiákról, azok hatásairól a pedagógiára, valamint az elmúlt időszak tapasztalatairól többet olvashat legújabb kötetünkben:

 

 

Sorozatban olcsóbb! Fizessen elő az IntézményVezetés című könyvsorozatunkra, és minden kötetet 6.300 Ft-ért (+ 1.200 Ft csomagolási és szállítási költség) küldünk el Önnek!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet