Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A köznevelés intézményei és az alapítványok
Az adománygyűjtés

Dr. Szüdi János írása

 

A civil törvény felhatalmazza az alapítványt adománygyűjtésre. E tevékenység kapcsán azonban mindössze annyit ír elő, hogy ez a tevékenység nem járhat az adományozó, illetőleg más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. E rendelkezésből levonható az a következtetés, hogy az iskola tevékenységének támogatására létrehozott alapítvány nem kötheti az adományozás kötelezettségét semmiféle, az iskolai tanulmányokkal, a tanulói jogviszony teljesítésével összefüggő feltételhez. Nem írhatja elő, hogy amennyiben a szülő nem fizeti be az adományt, gyermekének megszűnik a tanulói jogviszonya.

 

A személyiségi jogok védelméhez kapcsolódó követelményekből adódik, hogy az adományok értékét, összegét csak az érintett hozzájárulásával lehet nyilvánosságra hozni. A törvényben található rendelkezések alapján egyértelmű az is, hogy az alapítvány nevében vagy javára csak az folytathat adománygyűjtést, aki erre az alapítványtól írásbeli meghatalmazást kapott. Az írásbeli meghatalmazás kiadására az ügy jellegére és fontosságára tekintettel indokolt felhatalmazni a kuratórium elnökét.

Igen gyakori, hogy az adománygyűjtés az alapítvány képviselőjének jelenléte nélkül, gyűjtőeszköz kihelyezésével történik. Ennek az eljárásnak nincs részletezett szabálya, ezért indokolt, hogy az alapítvány maga alakítsa ki ennek az adománygyűjtésnek az eljárási rendjét. Biztonságosan lezárható gyűjtőedényt kell erre a célra beállítani, amelyen elhelyezett tájékoztatóból kiderül, hogy kinek és milyen célra folyik a gyűjtés. Kívánatos, hogy a gyűjtőeszközt az erre felhatalmazott személyek együttes jelenlétében zárják le, a lezárásról készüljön jegyzőkönyv és a lezárásra alkalmazott eszköz, illetőleg a lezárásról készült jegyzőkönyv kerüljön hitelesítésre az alapítvány bélyegzőjének lenyomatával, továbbá az arra jogosult személy aláírásával. A gyűjtőeszköz kinyitásánál több személy legyen jelen, akik jegyzőkönyvben hitelesítik, hogy érintetlen állapotban találták a gyűjtőeszközt, illetőleg azt is, hogy a kinyitást követően milyen összeg volt a gyűjtőeszközben. [Ectv. 24–26. §]

 

Az adománygyűjtés szabályait a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Adr.) 5–11. §-a határozza meg. A legfontosabb elv, hogy az adomány felhasználása és az erről szóló beszámolás során érvényesülnie kell a nyilvánosság és az átláthatóság feltételeinek. Az alapítványnak ezért be kell számolnia az adományok felhasználásáról. Az alapítványnak tájékoztatást kell adnia az adománygyűjtés céljáról, az adomány felhasználásáról.

 

Letölthető dokumentumminták:

Jegyzőkönyv-minta az adománygyűjtő-láda felnyitásáról

MINTA Tájékoztató az adományok felhasználásáról

 

A teljes írást a Joggyakorlat a közoktatásban 2019 augusztusi számában olvashatja.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet