Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Érettségizni vagy szülni? Ez itt a kérdés!

Dr. Vida Mária írása

Szoktuk mondani, hogy az élet sokkal színesebb, mint a jogalkotó fantáziája, ezért szinte lehetetlen, hogy minden előre nem várt helyzetre útmutatást tudjon adni egy-egy jogszabályban. Ilyen szituáció lehet egy váratlan családi probléma, egy betegség, vagy – bár az, figyelemmel a 9 hónapos kihordási időre, nem mondható éppen váratlannak – egy szülés vagy veszélyeztetett terhesség is.

 

Nézzük meg, mi a helyzet akkor, ha egy hölgy emelt szintű érettségi vizsgájának és várható szülésének napja „keresztezi egymást”?

Részlet a cikkből. A teljes írást a Joggyakorlat a közoktatásban 2019 áprilisi számában olvashatja.

 

Pótlóvizsgát tehet (írásbeli vizsga esetén)

 

A Vizsgaszabályzat rendezi azt az élethelyzetet, amikor a tanuló pótlóvizsgát tehet.

Erre akkor van mód, ha a vizsgázó

  • az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad,
  • a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.

 

A fel nem róhatóság itt is követelmény, amelyről – mint ahogy arról már szó volt – minden esetben a kérelmet elbíráló szervnek kell dönteni, az összes releváns körülmény ismeretében.

 

Megismételt vizsgát, vagy másik vizsgaidőszakban pótlóvizsgát tehet (szóbeli vizsga esetén)

A Vizsgaszabályzat a tekintetben is eligazítást ad, hogy mikor teljesítheti az érettségi vizsgájának szóbeli részét a tanuló.

Eszerint ha a vizsgázó fel nem róható okból

  • a szóbeli vizsgán nem jelenik meg, vagy
  • a vizsga helyszínéről engedéllyel eltávozik, illetve
  • a megkezdett vizsgát engedéllyel nem fejezi be,

a szóbeli vizsgát – ha erre lehetőség van – az igazgató engedélyével az adott vizsganapon vagy az adott vizsgaidőszak másik vizsganapján megismételheti, illetve ha erre nincs mód, másik vizsgaidőszakban pótlóvizsgát tehet.

A hivatkozott rendelkezésből láthatjuk, hogy a mulasztás okának a tanulónak fel nem róhatónak kell lenni, csakis akkor engedélyezhető a vizsga megismétlése vagy másik vizsgaidőszakban történő pótlása.

 

Mikor pótolható az érettségi vizsga?

A pótlás, halasztás iránti kérelemben leírt indokokra és a legközelebbi írásbeli vagy/és szóbeli vizsga időpontjára is tekintettel kell meghozni a döntést, s nem utolsósorban a Vizsgaszabályzat megfelelő rendelkezésére.

A Vizsgaszabályzat értelmében pótlóvizsgát, ha az megoldható, a folyamatban lévő érettségi vizsga vizsgaidőszakában vagy azt követő másik vizsgaidőszakban, javítóvizsgát csak a folyamatban lévő érettségi vizsgát követő másik vizsgaidőszakban lehet tenni. Láthatjuk, hogy a pótlóvizsga és a javítóvizsga más-más „kategória”.

 

A kérelemről döntő szerv (az igazgató)

A rendkívül sokféle érettségi vizsgához igazítva, más-más szerv köteles azok megszervezésére és a vizsgákkal kapcsolatos egyéb kérdések eldöntésére. Ilyen egyéb kérdés például a jelen írásunkban taglalt pótérettségi és a másik vizsgaidőszakban engedélyezett érettségi is.

Anélkül, hogy a részletszabályokba belemennénk, leegyszerűsítve elégedjünk meg annyival, hogy ez a szerv főszabályként a vizsgaszervező igazgató, de vannak olyan esetek, amikor ez – mint a fenti példát illetően is – a hatáskör átszáll a kormányhivatalhoz.

 

 

A teljes írást a Joggyakorlat a közoktatásban 2019 áprilisi számában olvashatja.

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet