Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás

A Joggyakorlat a közoktatásban júniusi számában adjuk közre Az új Büntetőeljárási törvény cikksorozatunk második írását. 

A hazai jogszabályok közül az egyik legfontosabb a büntetőeljárásról szóló törvény, amelynek új változata 2018. július 1-jén lép életbe. E törvény legfontosabb rendelkezéseinek második körét mutatja be a cikk, amelyből többek között az is kiderül, hogy a fiatalkorúakra milyen eltérő jogszabályok vonatkoznak.

 

A fiatalkorúakra is az általános szabályok irányadók, bizonyos kivételekkel.

A fiatalkorú elleni büntetőeljárást úgy kell lefolytatni, hogy az a fiatalkorú nevelésének, illetve testi, értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődésének az előmozdításával biztosítsa a fiatalkorú társadalmi beilleszkedését, és azt, hogy a fiatalkorú ne kövessen el újabb bűncselekményt.

A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásnak azzal szemben van helye, aki a bűncselekmény elkövetésekor a tizenkettedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat nem.

 

A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az eljárás során folyamatosan köteles vizsgálni, hogy felmerül-e a fiatalkorúval kapcsolatban olyan körülmény, ami megalapozza a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott jelzési kötelezettséget vagy hatósági eljárás kezdeményezésének kötelezettségét.

A bizonyítás a fiatalkorú sajátos szükségleteinek, környezetének megismerése szempontjából lényeges körülmények vizsgálatára is kiterjed (fiatalkorú egyéni értékelése), például környezettanulmány, pártfogó felügyelői vélemény, szakvélemény, a fiatalkorú törvényes képviselőjének vagy a fiatalkorú gondozását ellátó más személyek tanúvallomása útján.

 

A kényszerintézkedésekkel, így például az előzetes letartóztatással kapcsolatban is sajátos szabályok érvényesülnek a fiatalkorúaknál.

 

Fiatalkorúval szemben a feltételes ügyészi felfüggesztés (melyre általában akkor kerül sor, ha a terhelt jövőbeni magatartására tekintettel az eljárás megszüntetése várható) akkor alkalmazható, ha

 

 • a nyomozás nyolcévi szabadságvesztéssel nem súlyosabb büntetéssel büntetendő bűncselekmény miatt folyik, és
 • a bűncselekmény jellegére, az elkövetés módjára és a gyanúsított személyére tekintettel a feltételes felfüggesztéstől a fiatalkorú helyes irányú fejlődése várható.

 

Ha a fiatalkorúval szemben feltételes ügyészi felfüggesztésnek van helye, az ügyészség az eljárást a Btk. különös része által meghatározott büntetési tétel keretei között, egy évtől három évig terjedő időre függeszti fel.

 

A Joggyakorlat a közoktatásban júniusi számában adjuk közre A szakképzési törvény változásai 2018-ban cikksorozatunk második írását.

 

 

Az Országgyűlés tavaly decemberben fogadta el az egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCII. törvényt (a továbbiakban: Mód. Tv.), amely összesen hét törvényt módosított.

 

Az iskolai rendszerű szakképzést érintő legfontosabb változások:

 

 • az ágazaton belüli specializálódás és a mellék-szakképesítések új fogalma,
 • az ágazati képző központ kategóriájának megalkotása,
 • a szakgimnázium 11–12. évfolyamán köthető tanulószerződés alapszabályai,
 • a tanuló-előszerződés megkötése, az ún. „12 fős” szabály változásai és
 • az ún. egyéb szervezetek gyakorlati képzésére vonatkozó rendelkezések módosulása.
 • az ágazati készségtanácsok feladata
 • a kamarai gyakorlati oktatói képzése,
 • a gyakorlati képzés egyes változásai,
 • a képzőhely-ellenőrzés szabályainak módosulásai
 • a szakképzési megállapodás megújult szabályozása,
 • az iskolák adatkezelésének új eleme,
 • a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács.

 

A változások nagy része – összhangban a szakképzési hozzájárulásról és a köznevelésről szóló törvények módosításaival – 2018. január 1-jén lépett hatályba.

 

 

 

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet