Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A többcélú intézményben alkalmazott kisgyermeknevelő besorolásának kérdései

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a bölcsődei ellátásban dolgozók – elsősorban az OKJ-s végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők – besorolása napjainkban is fejtörést okoz a munkáltatók egy részének. Időről időre előfordul, hogy az érintett szakemberek nem értenek egyet a besorolásukra vonatkozó munkáltatói döntéssel, és ehhez, illetve saját, eltérő véleményükhöz értelmezést kérnek. Cikkünkben most a többcélú intézményben egycsoportos bölcsődében alkalmazott kisgyermeknevelő pótlékainak megállapításával foglalkozunk.

 

 

Az NM-rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáinak szakmai létszám irányszámait és létszámminimum-normáit. Az I. Alapellátások 2. Bölcsődei ellátás cím alatt található, hogy bölcsődei csoportonként, a többcélú, közös igazgatású intézmény esetén az egycsoportos bölcsődében vezetői feladatokat ellátó kisgyermeknevelő heti 2 órában alkalmazandó, tehát a vezetői feladatait heti 2 órában látja el a kisgyermeknevelői feladatai mellett.

A Kjt. 70. §-a értelmében a megbízott vezetőt vezetői pótlék illeti meg, a pótlék mértéke a Kjtvhr. 4. számú melléklet II. Vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka cím, 2. A helyi önkormányzatok, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben vezető beosztásban foglalkoztatott közalkalmazott esetében a pótlékalap 100%-a. A Kjt. 69. §-a alapján a pótlékalap mértékét a mindenkori költségvetési törvény állapítja meg, mely Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény 60. §-a alapján 2018-ban 20 000 Ft. A többcélú intézményben működő egycsoportos bölcsődében tehát a vezetői feladatokat heti 2 órában ellátó kisgyermeknevelőt megilleti a vezetői pótlék, legalább a pótlékalap részarányos összegében, de a fenntartó eltérően is rendelkezhet.

 

A Gyvt. 15. § (10) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység keretében munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személynek, ha a beosztás szerinti napi munkaidejének kezdő időpontja rendszeresen változik, a tizennégy és tizennyolc óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén 15% bérpótlék jár, ha a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét, és a közalkalmazottak, munkavállalók időszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket. Az ebben a szakaszban megállapított 15% bérpótlék a bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelőt is megilleti a tárgybeli intézmény esetében 14 órától 17 óráig.

 

 

További információk:

Dr. Bagi Krisztina: Munkajogi kérdések a bölcsődében 1. A bölcsődei ellátásban dolgozó szakemberek besorolásának egyes kérdései

 

Megjelenik:

Bölcsődevezetők kézikönyve. 17. kiegészítő kötet, 2018. június. Raabe Klett Kft.

 

Bölcsődevezetők kézikönyve

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet