Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Köznevelés-finanszírozás, 2019

Dr. Gera Tibor

A köznevelési feladatok ellátásához igényelhető támogatások rendszere a 2018. évre vonatkozó szabályozáshoz képest jövőre több ponton is változik.

A cikk a köznevelési rendszer 2019. évi finanszírozására vonatkozó szabályokat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (2018. évi Kvtv.) szerinti, hatályos szabályozással összehasonlítva foglalja össze.

 

Az alábbiakban részletet közlünk a „Joggyakorlat a közoktatásban” kiadványunk decemberi kötetéből:

 

Így nőnek a pedagógusbérek januártól!

 

A közalkalmazotti bérrendszer és a köznevelési törvény szerinti illetményrendszer alkalmazása a köznevelési intézményekben

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok[1] első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a 2019. évre vonatkozóan is a költségvetési törvény 6. melléklete tartalmazza.

 

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmények garantált összegei és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2019-re vonatkozóan is megegyeznek az előző évre vonatkozó garantált összegekkel és legkisebb szorzószámokkal. A közalkalmazotti bértábla alapján az egyes fizetési osztályokhoz és fokozatokhoz meghatározható garantált közalkalmazotti illetmények összegeit az 1. táblázat tartalmazza.

 

A közalkalmazotti bértábla alapján az A–E fizetési osztályokban valamennyi fizetési fokozathoz és az F–J fizetési osztályokban a fizetési fokozatok egy részéhez meghatározott garantált illetmények már jelenleg is alacsonyabbak a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegénél, ezeket a garantált illetményeket a minimálbérre, illetve a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben a garantált bérminimumra kell kiegészíteni.

 

A minimálbér 2018-ra vonatkozóan[2] a teljes munkaidő teljesítése esetén 138 000 Ft/hó, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 180 500 Ft/hó.

 

A minimálbér és a garantált bérminimum összegét 2019-re vonatkozóan megállapító jogszabály a cikk írásakor még nem jelent meg. A minimálbér és a garantált bérminimum összegének várható növekedésével 2019-ben várhatóan tovább szűkül majd azon közalkalmazotti besorolások köre, amelyek esetén a közalkalmazotti bértábla alapján meghatározható garantált illetményt nem kell a minimálbérre, illetve a garantált bérminimumra kiegészíteni.

1. táblázat: A 2019. évi közalkalmazotti bértábla alapján kiszámított garantált illetmények (Ft/hó)

 

 

Fenntartótól függetlenül a pedagógus-illetményrendszer köznevelési törvényben meghatározott szabályait[1] kell alkalmazni a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben vagy pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak, valamint a köznevelési törvényben foglalt eltérésekkel[2] a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak esetén.

 

A végzettségtől függő pedagógus-illetményalapot meghatározó vetítési alap összegét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, ez az összeg 2019-re vonatkozóan[3] is változatlanul 101 500 Ft. A pedagógusbérek eltérítésére vonatkozó szabályozás 2017. szeptember 1-jétől a pedagógus besorolási bérének meghatározásához megállapított illetményalap mellett az illetményeltérítés alkalmazása esetén garantált illetmény meghatározásához megállapított illetményalapot is rögzíti.

 

A hatályos szabályozás szerint[4] a besorolási illetmény alapja a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap 120%-a középfokú végzettség esetén, 180%-a alapfokozat esetén, 200%-a mesterfokozat esetén. Az illetményeltérítés alkalmazása esetén a garantált illetmény alapja a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap 119,6%-a középfokú végzettség esetén, 174,5%-a alapfokozat esetén, 193,2%-a mesterfokozat esetén. A pedagógus besorolási illetményét, valamint az illetményeltérítés alkalmazása esetén garantált illetményét pedagógusbesorolási fokozatok és kategóriák szerint a köznevelési törvény az illetményalap százalékában[5] határozza meg.

 

A pedagógusilletmények így meghatározható összegeit 2019-re vonatkozóan besorolási fokozatonként és kategóriánként a 2. és a 3. táblázat foglalja össze.

2. táblázat: Besorolási bér és garantált bér a Gyakornok, Pedagógus I. és Pedagógus II. kategóriákban, 2019

3. táblázat: Besorolási bér és garantált bér a Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriákban, 2019

 

Egyre több iskolában segítik a diákok pénzügyi nevelését

 

A garantált bérminimumra történő kiegészítésre 2019-ben a pedagógus-előmeneteli és illetményrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetén is szükség lehet. Erre 2018-ban középiskolai végzettségű, Gyakornok vagy Pedagógus I. fokozatba és 0–17 év közötti szakmai tapasztalatnak megfelelő 1–6. fizetési kategóriába sorolt pedagógus esetén kerülhetett sor, vagy olyan főiskolai végzettségű Gyakornok esetén, akinek a bérét a munkáltató a 2017/2018. tanévre vonatkozóan lefelé eltérítette.

 

A középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimumának növekedése esetén a garantált bérminimumra történő kiegészítéssel érintett pedagógusfokozatok és fizetési kategóriák köre 2019-ben bővülhet.

 

 

 

A témáról bővebben a „Joggyakorlat a közoktatásban” kiadványunk decemberi kötetében olvashatnak.

 

[1] Nkt. 64–65. §

[2] Nkt. 65. § (9a)

[3] 2018. évi Kvtv. 61. §; 2019. évi Kvtv. 62. §

[4] Nkt. 65. § (1)–(2), hatályos 2017. IX. 1-jétől

[5] Nkt. 7. melléklet

 

[1] 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 66. § (1)

[2] A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet