Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Az ellenszolgáltatás-fizetés kötelezettsége az alapfokú művészeti iskolában

Az alapfokú művészeti iskolában folyó felkészítésért a szülőnek általában fizetni kell, még az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevő alapfokú művészeti iskolában is. A fizetési kötelezettség eltérő, attól függően, hogy hány tanórai foglalkozáson vesz részt a tanuló.

 

Dr. Szüdi János írásából közlünk részletet.

 

Térítési díj

Az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevő alapfokú művészeti iskolában heti hat tanulói foglalkozás vehető igénybe térítési díj ellenében a fő tárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenként egy meghallgatás és egy művészeti előadás.

 

Kivétel

  • a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló,
  • a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos tanuló, akiknek minden esetben,
  • továbbá az autista tanulók, akiknek az első alapfokú művészeti oktatásban való részvétele ingyenes. [Köznev. tv. 16. § (3) bek.]

 

A térítési díjat az állami fenntartásban, továbbá az állami felsőoktatási intézmény fenntartásában működő alapfokú művészeti iskolában, illetőleg az állami feladatellátásban közreműködő alapfokú művészeti iskolában a szakmai feladatra számított folyó kiadások alapján kell kiszámítani a tanévkezdéskor:

 

  • A térítési díj a szakmai feladatra számított folyó kiadások öt–húsz százaléka, ha a tanuló tizennyolc éven aluli.
  • Ha a tanuló tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli, abban az esetben a térítési díj mértéke a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának tizenöt–negyven százaléka.

 

A térítési díjat a tanulmányi eredmények alapján csökkenteni kell, azonban a csökkentett térítési díj nem lehet kevesebb a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó összegének alsó határánál.

 

 

Tandíj

Az alapfokú művészeti iskolában a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozásokért tandíjat kell fizetni.

 

Tandíjat fizet minden tanórai foglalkozás után az is, aki nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, továbbá annak is, aki a huszonkettedik életévét betöltötte. Ugyancsak tandíjat fizet az, aki ugyanazt az évfolyamot második vagy további alkalommal ismétli meg a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt.

 

A tandíj mértéke tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát a tanévkezdési számítások figyelembevételével.

 

A tandíj a tanulmányi eredménytől függően, vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető.

 

Folyó kiadások alatt kell érteni a beruházásokra, nagy értékű eszközökre fordított kiadásokon kívüli minden más kiadást. Jellemzően a béreket, a közműszolgáltatásokért fizetett összegeket.

 

A nem állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt nem vevő intézmények, továbbá a nem állami felsőoktatási intézmények által fenntartott alapfokú művészeti iskolákra ezek a szabályok nem vonatkoznak, ők megállapodás alapján, szabadon kérhetnek ellenszolgáltatást a szülőktől.
[A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 30–36. §]

 

Részlet a cikkből. A teljes írást a Joggyakorlat a közoktatásban 2019 júniusi számában olvashatja.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet