Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Szabálysértések az iskolában

Nemcsak polgári vagy büntető típusú ügyek jellemzők az iskola világára, előfordulnak szabálysértések is az iskolában és környékén.

A büntetendő ügyeknél enyhébb jogsértések a szabálysértési hatóságokhoz tartoznak, például ha a szülő nem a sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI) gyermeke szakvéleményében megjelölt iskolába íratta be gyermekét, vagy ha az iskola nem nyújt fejlesztést a szakvélemény szerint arra rászoruló SNI gyermeknek, vagy a tanköteles gyermek nem jár iskolába. Az általános szabálysértési hatóság a fővárosi/megyei kormányhivatal járási (a fővárosban: kerületi) hivatala. – Dr. Sárközi Gabriella írásából közlünk részletet.

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban Szabs. tv.) szerint a szabálysértési eljárásban kiszabható egyik legerőteljesebb büntetés a szabálysértési elzárás, amelyet 2012. április 15-étől akár fiatalkorúakkal szemben is alkalmazhat a hatóság.

Ennek megfelelően: Fontos, hogy az oktatásban dolgozó szakemberek is megismerjék a szabálysértési törvénynek a szabálysértési elzárásra vonatkozó szabályait, valamint a jogszabálynak a fiatalkorúakkal kapcsolatos intézkedéseit.

 

Természetesen a szabálysértések közül több távol áll az iskola világától, és nem túl gyakran találkozhatunk azzal, hogy fiatalkorúak ilyen szabálysértéseket követnek el, ezért csak azokkal foglalkozunk, amelyek elő is fordulhatnak az iskolai környezetben, illetve amelyeknek fiatalkorúak általi elkövetése életszerű.

 

Tipp
Szabálysértés esetén érdemes a feleknek először mediációban rendezni, megbeszélni a történteket, mielőtt jogi eljárást kezdeményez a sértett. Iskolai konfliktusok megoldásában segítséget nyújthatnak a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat végző Pedagógiai Oktatási Központok (POK).
Honlap: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/pok_elerhetoseg

 

 

Az oktatási konfliktusok kezelésében segítséget nyújthat az Oktatásügyi Közvetítői Szolgálat (röviden: OKSZ) is, mely 2004 óta működik. Az akkori Oktatási Minisztérium azért hozta létre, hogy az oktatás szereplői számára elérhetővé tegyen korszerű vitarendezési eljárásokat, amelyek jó esélyt adnak a viták hatékony, szakszerű – valamennyi fél számára elfogadható – megoldására. Az alternatív vitarendezési eljárásokkal költséghatékonyabban és gyorsabban rendezhetők a viták, mint a hagyományos jogi utakon.

A közvetítő (mediátor) tevékenységének célja, hogy a vitában álló felek között a bizalmat és a kommunikációt helyreállítása, és ezáltal az oktatásügyi vitát feloldja, megszüntesse.
Az OKSZ a konfliktusok kialakulásának megelőzésében is szerepet vállal azzal, hogy segít a munkahelyi, intézményi, illetve az intézmény és fenntartója közötti béke megőrzésében, ezért ilyen igény esetén szakmai tanácsadást, tájékoztatást nyújt a munkaügyi kapcsolatok, intézményi kapcsolatok körébe tartozó kérdésekben.

 

 

Érdekesnek találta amit olvasott? Az IntézményVezetés című kiadványsorozatunk legújabb kötetének témakörét mutattuk be. Ha szeretné a könyvet megrendelni, megteheti a teljes sorozat megrendelésével:

 

 

 

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet