Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Gyakori szabálytalanság az osztályozóvizsga kapcsán

Mikor kell és mikor lehet a tanulót osztályozóvizsgára utasítani? Mik az osztályozóvizsga szervezésének szabályai?

– Petróczi Gábor köznevelési szakértő írása.

 

Ma este is csöngött a telefonom. Egy kolléga keresett saját gyermeke ügyében, aki egy sajnálatos balesete miatt sokat mulaszt az iskolából. A szülő az intézmény igazgatójától a napokban azt a tájékoztatást kapta, hogy amennyiben a tanuló hiányzásainak száma eléri a 250 órát, akkor minden tantárgyból osztályozóvizsgát kell tennie annak ellenére, hogy a tantárgyak többségéből – a szülő megítélése szerint – van elegendő osztályzata.

 

Tapasztalataim szerint igen gyakori probléma a pedagógusok és az intézményvezetők, intézményegység-vezetők körében, hogy nem ismerik, vagy legalábbis nem alkalmazzák pontosan az osztályozóvizsga jogszerű kiírására vonatkozó szabályokat. Nézzük meg pontosan, hogyan szólnak az erre vonatkozó rendelkezések, és járjuk körül a leggyakoribb tipikus problémákat!

Mit ír a jogszabály?

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet hatályos rendelkezései az alábbiak:
51. §. (7) Ha a tanulónak – az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével – egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát,
b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát,
e) alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát,
f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha
a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

 

(8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. 

Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott
mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

 

A hiba

A tanulói hiányzásra vonatkozó szabály alkalmazását sok vezető és pedagógus kolléga ott véti el, hogy csak a 250 órára vagy a tanítási órák 30%-ára vonatkozó feltételt olvassa el, valamint a (7) bekezdés utolsó félmondatát:
„… a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.”

A tanuló osztályozóvizsgára kötelezésének azonban van itt egy másik, egyáltalán nem kevésbé fontos kitétele:
„… és emiatt a tanuló teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető…”

 

A két említett feltételnek tehát együttesen kell teljesülnie ahhoz, hogy a tanulót ne a tanítási év közben szerzett osztályzatok alapján értékelje az iskola, hanem osztályozóvizsgát írjon elő számára.

 

Ha tehát egy tanuló hiányzása egy bizonyos tantárgyból a tanév folyamán meghaladta a tanítási órák 30%-át, de ennek ellenére a tanulónak van elegendő osztályzata, akkor nem csak le lehet osztályozni az általa a tanév során szerzett osztályzatok alapján, de egyenesen szabálytalan az az eljárás, hogy az adott tantárgyból a tanuló minősítését osztályozóvizsgán állapítsa meg az iskola.

 

 

Ha a sokat hiányzó tanuló hiányzása több, vagy akár minden tantárgyból meghaladta a tantárgy óraszámának 30%-át, de ennek ellenére minden tantárgyból van elegendő osztályzata (ez persze a
gyakorlatban elég ritka eset), akkor a minősítését minden tantárgyból a tanítási évben szerzett osztályzatai alapján kell megállapítani, és teljesen jogszerűtlen eljárás őt osztályozóvizsgára küldeni.

 

 

Hány osztályzatra van szükség az értékeléshez? Mennyi is a harminc százalék? Beszámíthatjuk-e az osztályzatokat és az osztályozóvizsgát egyszerre? – A kérdéseket tovább boncolgatjuk a Sikeres Iskolavezetés című kiadványunk júniusi számában.

Hasonló témakörökkel foglalkozik IntézményVezetés című új könyvsorozatunk, amelyet az iskolaigazgatók részére készítünk. Minden kötetben egy-egy témakört járunk körbe alaposan – eddig a munkajogról és a panaszkezelésről írtunk.

Az évente hat kötettel előrukkoló sorozatra ITT tud előfizetni.

 

 

 

Petróczi Gáborral személyesen Tanévindító Konferenciánkon is találkozhat, amelyre május 31-ig még 30%, június 15-ig pedig 20% kedvezménnyel jelentkezhet!

Augusztus 23-án, pénteken mindenkit felkészítünk az új nevelési évre! Tartson velünk!

 

 

 

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet