Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Az iskolaigazgató feladatai a nevelési év kezdetén

Mire a diákok szeptemberben megérkeznek az iskolába, az intézményvezetők és a pedagógusok már számos kötelező feladatot végeztek el. Teszik mindezt a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet, illetve a többi jogszabály előírásai alapján. A tanév 180 napján pedig további kötelezettségeknek kell eleget tenniük.

 

 

Lássuk néhányat azon feladatok közül, amik szeptember elejétől várnak az iskolaigazgatókra:

 

  • A Munkavégzés alóli mentesítése napjának rögzítése:

   A pedagógusok minősítésében, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben (tanfelügyelet) közreműködő, vagy szaktanácsadói feladatokat ellátó, a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatott köznevelési szakértő munkavégzés alóli mentesítése napjának rögzítése az Oktatási Hivatal által működtetett támogató informatikai rendszeren keresztül.

  • Differenciált bérmegállapítás:

   A kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer működtetése esetén a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak és a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező nevelőoktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak differenciált bérmegállapítása (kinevezés, munkaszerződés módosítása).

  • Sajátos nevelési igényű tanulók aránya:

   Annak megvizsgálása, hogy a pedagógusok, továbbá a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak munkaköri feladatai ellátásával érintett tanulók közül a sajátos nevelési igényű tanulók aránya eléri-e a harminchárom százalékot a tanév első napján (gyógypedagógiai pótlékra való jogosultság megállapítása).

  • Vizsgaidőszakra vonatkozó adminisztrációs teendők:

   Az október–novemberi érettségi vizsgaidőszakra történő jelentkezés határidejével kapcsolatos adminisztratív teendők.

  • Érettségire való jelentkezések összesítése:

   A középiskola igazgatója az október– novemberi érettségi vizsgára jelentkezőkről készített összesítő jelentést elküldi az Oktatási Hivatalnak és a fenntartónak.

  • Tankönyv pótrendelés:

   Az iskolai tankönyv-pótrendelés könyvtárellátónak történő megküldése.

 

2020/2021-es nevelési év teendői összefoglalva

Hogy mi mindent kell még elvégezni a 2020/2021-es nevelési év folyamán, az kiderül 2020. augusztus 26-án, Tanévindító Konferenciánkon, ahol Horváth Péter (elnök, Nemzeti Pedagógus Kar; intézményvezető) ismerteti a legfontosabb feladatokat, Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő, címzetes főiskolai docens pedig elmondja hogyan gazdálkodjunk iskolánk, óvodánk humán erőforrásaival.

 

 

A délutáni  általános és középfokú iskolai szekció ülésén Dr. Gera Tibor (tanügyigazgatási szakértő, intézményvezető) tart előadást, melynek központi témája: Az intézményvezetés tanévindítással kapcsolatos gyakorlati feladatai.

 

A tervezett témakörök:

  • A 2020/2021. tanév rendje. Újdonságok, változások, és az ezekkel összefüggő intézményvezetői feladatok.
  • Köznevelés és szakképzés. Köznevelési intézmények, szakképző intézmények, többcélú köznevelési intézmények, többcélú szakképző intézmények – párhuzamosságok és eltérések a törvényi és a rendeleti szintű szabályozásban.
  • Az új NAT bevezetése az általános iskolákban, a középfokú köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben.

 

Tovább a Raabe XI. Tanévindító Konferencia oldalára! »

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet