Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Milyen munkavégzési lehetőségei vannak a kisgyermekes munkavállalóknak?

Munkaügy a közoktatásban című kiadványunkban rendszeresen válaszolunk a hozzánk forduló intézményvezetők, pedagógusok kérdéseire. Szakértőnk várja előfizetőink kérdéseit.

 

Ha még többet szeretne tudni, vagy kérdése van egy munkaügyi témával kapcsolatban, szeretettel várjuk Munkaügyi Fórumunkon, ahol Dr. Gáspárné Dr. Szokol Márta, ügyvéd válaszol a jelentkezők kérdéseire.

Kérdés

Milyen munkavégzési lehetőségei vannak a kisgyermekes munkavállalóknak? Köteles-e a munkáltató munkaszerződést módosítani a munkavállaló kérésére?

 

Válasz

A munkáltató a munkába állás előtt, a munkakörök megjelölésével tájékoztatja a munkavállalókat
a) a teljes vagy részmunkaidős,
b) a távmunkavégzésre irányuló, valamint
c) a határozatlan idejű munkaviszony keretében történő foglalkoztatás lehetőségéről.

 

A munkavállaló munkaszerződés módosítására irányuló ajánlatára a munkáltató tizenöt napon belül írásban nyilatkozik. A munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig – három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek ötéves koráig – köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. (Mt. 61. §)

 

Tehát akkor köteles a munkáltató a munkaszerződést módosítani, amennyiben a munkavállaló ezt kéri.
Hasonló munkaszerződés-módosítási kötelezettséget ír elő a munkáltató számára a Kjt. is, amikor kimondja: „A teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott írásbeli kérelmére a munkáltató köteles a kinevezésben heti húszórás részmunkaidőt kikötni, ha a közalkalmazott a kérelem benyújtásakor a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe.

 

A kérelem alapján kikötött részmunkaidőben a munkáltató a közalkalmazottat
a) a kérelem szerinti időpontig, de
b) legfeljebb a gyermek hároméves koráig, három vagy több gyermeket nevelő közalkalmazott esetén a gyermek ötéves koráig köteles foglalkoztatni. Ezt követően a közalkalmazott munkaidejét a kérelem benyújtása előtti mérték szerint kell megállapítani.”

 

A fenti rendelkezések azonban nem alkalmazhatóak a vezetői megbízású közalkalmazott tekintetében. (Kjt. 23/B. §)

 

További munkavédelmi szabály, miszerint a munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig, illetve a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló esetén a gyermek hároméves koráig egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a munkavállaló hozzájárulása esetén alkalmazható – a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be –, rendkívüli munkaidő, készenlét, éjszakai munka nem rendelhető el. [Mt. 113. § (1)–(2) §]

 

Gyermekét egyedül nevelő munkavállalónak mind az anya, mind az apa tekinthető.
A gyermekét egyedül nevelő munkavállaló számára – gyermeke hároméves korától négyéves koráig – rendkívüli munkaidő, valamint készenlét csak hozzájárulásával rendelhető el.
Nem korlátozott azonban a rendkívüli munkaidő elrendelése baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy környezetet fenyegető közvetlen vagy súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében. [Mt. 113. § (5) bek.]

E szabályok alkalmazásánál „gyermek” a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek [Mt. 294. § (1) bek. c) pont], „gyermekét egyedül nevelő munkavállaló” aki gyermekét saját háztartásában neveli, és hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él, és nincs élettársa. [Mt. 294. § (1) bekezdés i) pont]

 

A teljes írás a Munkaügy a közoktatásban című kiadványunkban jelent meg, amelyet az alábbi képre kattintva megrendelhet (FIGYELEM! Az alapmű a fenti cikket NEM tartalmazza!):

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet