Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Ki kell-e fizetni a vezető túlóráját?

„Amennyiben 30 napon túl kell egy óvodapedagógus számára további helyettesítést, foglalkozás megtartását elrendelni, akkor ezt a többletmunkát anyagilag is el kell ismernie a munkáltatónak.” – Béresné dr. Budai Gyöngyi írása

Kérdés

Az óvodában egyetlen (vegyes) csoport van, amelyre jelenleg egy dajka és egyetlen óvodapedagógus jut, aki egyben az intézményvezető is. Az egyetlen óvodapedagógus a csoportban dolgozik reggel 7-től 17 óráig.

  • Elszámolható-e túlóra, és a fenntartónak ki kell-e ezt kötelezően fizetni?
  • Ha nem jelentkezik másik óvodapedagógus, akkor egy pedagógiai asszisztens felvételével megoldható-e a helyzet? Hazaadhatja-e a gyerekeket, vagy az óvodapedagógusnak mindenképpen a csoportban kell tartózkodnia a nyitvatartás alatt?

Válasz

Az óvodapedagógusok létszámának szabályait számos szempont, köztük elsősorban az óvodával szemben
támasztott szakmai, minőségi követelmények és a gyermekek napközbeni ellátása összefüggése alapozta meg, teszi indokolttá. Az előírások teljesülésének egyik alapvető célja, hogy az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendeletben előírt követelmények a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek rendjében, a teljes óvodai időkeretben valósuljanak meg, az eredményességet befolyásoló és a gyermekek számára szükséges feltételek biztosításával.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) értelmében óvodában
óvodapedagógus tölthet be pedagógus-munkakört, a pedagógiai asszisztens nem válthatja ki az óvodapedagógust.

 

 

A többlettanítás tekintetében az Nkt. rendelkezik az óvodavezető heti foglalkozási óráinak számáról.
Abban az esetben, amikor a magasabb vezető, vezető megbízással rendelkező közalkalmazott helyettesítési feladatokat lát el, rá is – mint a pedagógusként kinevezett közalkalmazottra – az alábbi szabályok az irányadók.

 

Figyelemmel kell lenni természetesen vezetők esetében az Nkt. 62. § (14) bekezdésére is, mely szerint a nevelésioktatási intézmény, a pedagógiai szakszolgálat vezetője a heti teljes munkaidőnek az 5. melléklet vagy a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó miniszteri rendelet szerint tanórákkal vagy  foglalkozásokkal le nem kötött részében látja el a magasabb vezetői, vezetői megbízással kapcsolatos feladatokat.

 

Az Nkt. 62. § (8) bekezdése értelmében az óvodapedagógus kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában

  • a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok,
  • a nevelőtestület munkájában való részvétel,
  • gyakornok szakmai segítése, továbbá
  • eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.

 

Az óvodapedagógus tehát hetente maximum 4 óra időtartamban vehető igénybe eseti helyettesítésre vagy a törvényben meghatározott más feladatokra. Vagyis az eseti helyettesítés felső határa óvodapedagógusnál heti négy óra.

 

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő – óvodapedagógus esetében a kötött munkaidő felső határa –
feletti eseti helyettesítés egy nevelési éven belül legfeljebb harminc napra rendelhető el.

 

Amennyiben valamely kivételes okból kifolyólag – például hosszan tartó betegség, megfelelően képzett munkaerő hiánya – mégis 30 napon túl kell egy óvodapedagógus számára további helyettesítést, foglalkozás megtartását elrendelni, akkor ezt a többletmunkát valamilyen módon anyagilag is el kell ismernie a munkáltatónak. Az elismerés módját a meglévő jogi lehetőségek között kell megtalálni.

 

Ilyen lehet például

  • a garantált illetménynél magasabb illetmény megállapítása (erre a kinevezésben akár csak határozott időre szólóan is lehetőség van), vagy
  • a jutalmazás,
  •  ezen túlmenően (ha például a pedagógus egy tartósan üres álláshely miatt kényszerül sorozatosan többletfoglalkozásokat tartani) még a helyettesítési díj eszköze is alkalmazható, közalkalmazottak esetén.

 

 

A cikk teljes terjedelmében az Óvodai Jogfutár 2019. júniusi számában olvasható. Még nem előfizetőnk? Csatlakozzon több, mint 1000 elégedett megrendelőnkhöz, és ismerje meg az óvodákat érintő legfrissebb jogszabályváltozásokat és precedens értékű eseteket.

Óvodai Jogfutár - Online verzió

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet