Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A köznevelésről szóló törvény módosításának óvodákat érintő előírásai

A gyermek számára már csak a negyedik életéve betöltéséig adható felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. A gyermeknek legkésőbb hétéves korában meg kell kezdenie általános iskolai tanulmányait. – részlet Dr. Farkas Ildikó írásából.

 

A Magyar Közlöny 2019. évi 126. számában jelent meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) legújabb módosítása, a 2019. évi LXX. törvény.

 

Az óvodai nevelés kiemelt pedagógiai feladata

A köznevelésről szóló törvény 8. § (1) bekezdésének módosítása az óvodai nevelés pedagógiai tartalmát
hangsúlyozza. Az új rendelkezés szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelésre-oktatásra készíti fel. Ez utóbbi nem jelent iskola-előkészítő évfolyamot, az óvodai nevelés kiemelt jelentőségét erősíti.

 

Változik az óvodai nevelés alóli felmentés

Változatlan a köznevelésről szóló törvény abban a tekintetben, hogy a gyermek óvodakötelezettsége továbbra is a harmadik életévéhez kötött. Új elem ugyanakkor, hogy a korábbi ötödik életév helyett csak a negyedik életéve betöltéséig adható számára a szülő kérésére felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. A kérelemről továbbra is a jegyző, egyházi és magán fenntartású óvodák esetében a fenntartó dönt az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva. A felmentés indokai némileg szűkültek: a gyermek

  • családi körülményei, valamint
  • sajátos helyzete lehet,
  • képességének kibontakoztatása nem.

 

2020. január 1-jétől érdemi változás történik a felmentést engedélyező hatóság hatáskörében. A jegyző, a magánfenntartó ezen hatásköre megszűnik, és a felmentés engedélyezése egy állami szervhez kerül át. A szerv kijelölésére várhatóan egy végrehajtási rendeletben kerül majd sor.

 

Ezzel összefüggésben a felmentési kérelem benyújtásának szabályai szigorodnak. Az új előírások szerint a szülő a kérelmét tárgyév május 25-éig nyújthatja be, amely alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

Tovább olvasna? Az Óvodai jogfutár előfizetői megtehetik. Váljon Ön is előfizetővé a képre kattintva!

Óvodai Jogfutár - Online verzió

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet