Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Az óvodai működés minimális feltételei

Az óvodai csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2,0 m2/fő. A tárgyi feltételeknél irányadó a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 2. számú melléklete. Az itt felsoroltak kötelező minimumnak számítanak, amelyek nélkül nem működhet az óvoda. Állandó saját alkalmazotti létszámmal is rendelkezni kell.

Törvényi keretek

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 22. §-a alapján az óvodának a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznie kell.
Az óvoda akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha

  • állandó saját székhellyel,
  • telephely esetén állandó telephellyel,
  • a feladatellátáshoz szükséges helyiségekkel,
  • állandó saját alkalmazotti létszámmal, továbbá
  • a jogszabályban meghatározott eszközökkel, dokumentumokkal, szabályzatokkal, valamint
  • egyházi és magánóvoda esetén a működéséhez szükséges pénzeszközökkel rendelkezik.

Állandó saját székhely, telephely

Állandó saját székhellyel, telephellyel akkor rendelkezik az óvoda, ha a feladatai ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott helyiségek
határozatlan időre a kizárólagos használatában állnak. Amennyiben egyházi vagy magánfenntartású óvodáról van szó, akkor ez a feltétel akkor teljesül, ha a fenntartója igazolja, hogy a feladatai ellátásához szükséges jogszabályban meghatározott helyiségek feletti rendelkezési jog az óvoda
működéséhez legalább öt nevelési évre biztosított.

Az ágazati törvény értelmező rendelkezései szerint

  • székhely az alapító okiratban, szakmai alapdokumentumban meghatározott, a köznevelési intézmény alapfeladatának ellátását szolgáló feladatellátási hely, ahol képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezetőjének munkahelye található;
  • telephely a székhelyen kívül működő feladatellátási hely;
  • feladatellátási hely pedig az a cím, ahol a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt feladat ellátása történik.

 

A cikk tovább folytatódik az Óvodai jogfutár októberi számában.

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet