Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Új adatkezelési szabályok az óvodában

Az óvodáknak pontosan számba kell venniük és fel kell mérniük, hogy milyen adatokat kezelnek, és a cél elérése szempontjából jogszerűtlen adatkezelési gyakorlatukkal fel kell hagyniuk.

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETE

Valamennyi uniós tagállamban 2018. május 25-én lépett hatályba az Európai Unió Általános  Adatvédelmi Rendelete (angol nyelvű rövidítése GDPR). A rendelet előírásai alapvetően az üzleti szférát érintik, de azokat a magyar közintézményeknek is be kell tartaniuk. Ennek úgy tehetnek eleget, ha adatkezelési tevékenységüket a GDPR előírásai szerint végzik. Szerencsére elmondható, hogy a GDPR adatkezelési rendelkezései az óvodák esetében a korábbi szabályozáshoz képest jelentős újításokat nem tartalmaznak. Ha az óvoda adatkezelése 2018. május 25. előtt is megfelelt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) rendelkezéseinek, nem sok új teendő akad. Ugyanakkor minden köznevelési szakember számára fontos, hogy tisztában legyen a hatályos szabályozással.

 

A FŐSZABÁLY
A jogszabály főszabályként rögzíti, hogy a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog.

 

A GDPR HATÁLYA
A magyar köznevelési intézmények érintettségét a GDPR területi hatályáról szóló rendelkezések határozzák meg (GDPR 3. cikk). A rendeletet kell alkalmazni
• a személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon történő kezelésére, valamint
• azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált módon történő kezelésére, amelyek
− valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy
− amelyeket egy nyilvántartási rendszer részévé kívánnak tenni.

 

ALAPELVEK

 

JOGSZERŰSÉG, TISZTESSÉGES ELJÁRÁS ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG
A fenti elv a gyakorlatban oly módon valósulhat meg, ha az óvodák átláthatóvá, megismerhetővé teszik törvényes képviselőik számára az adatkezelési folyamataikat:
• milyen személyes adatokat gyűjtenek róluk,
• milyen módon,
• hol és mennyi ideig tárolják azokat,
• milyen feltételekkel továbbíthatók,
• milyen jogok gyakorlása illeti meg őket ezzel kapcsolatban.

 

A további alapelvekről – célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, elszámoltathatóság – illetve a témakörhöz kapcsolódó fontos fogalmakról az Óvodai Jogfutár című kiadványunk januári számában ír Dr. Farkas Ildikó.

 

Nem szeretne lemaradni a fentihez hasonló írásokról?

Fizessen elő az évente 10 alkalommal megjelenő Óvodai Jogfutárra!

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet