Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Az óvodai nevelést érintő fontos új jogszabályok jelentek meg

Változott az óvodai nevelés és a hatéves kori iskolakötelezettség alól felmentést adó, valamint az óvodakötelesek hatósági nyilvántartását végző hivatal. – Dr. Farkas Ildikó írása

Az óvodai nevelést érintő fontos új jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlöny 2019. november 21-i, 187. számában:

  • az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet, valamint
  • az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 278/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet. (Tekintettel arra, hogy a 278-as Korm. rendelet által bevezetett módosítás az óvodák vonatkozásában munkajogi tárgyú, arra jelen cikkünkben nem térünk ki.)

Mindkét jogszabály több kormányrendeletet is módosított, és a pontosító rendelkezések mellett a legtöbb változás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 2019. nyári módosításához kapcsolódó végrehajtási rendelkezés.

 

A 275/2019. (XI. 21.) korm. rendelet által bevezetett főbb változások

A FELMENTÉST ENGEDÉLYEZŐ SZERV A JÁRÁSI HIVATAL

Amint arról már hírt adtunk, a köznevelésről szóló törvény nyári módosítása érintette a kötelező óvodai nevelés alóli felmentés szabályait is. A köznevelésről szóló törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Változás, hogy a korábbi ötödik életév helyett a 2019/2020. nevelési évtől már csak a negyedik életév betöltéséig adható a gyermek számára felmentés. A felmentés nem automatikus, azt a szülőnek – a korábbiakhoz hasonlóan – kérelmeznie kell. Már a törvénymódosítás is utalt arra, hogy 2020. január 1-jétől lényeges változás történik a felmentést engedélyező hatóság személyében.

 

A jegyző, a magánfenntartó ezen hatásköre megszűnik, és a felmentés engedélyezése egy állami szervhez kerül át.

 

Ennek a szervnek a kijelölése történt most meg a kihirdetett jogszabály-módosítással. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet – 2020. január 1-jével – új 38/B. §-sal egészült ki, amelynek értelmében a felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala lesz.

 

A TANKÖTELEZETTSÉG HATÉVES KORBAN TÖRTÉNŐ MEGKEZDÉSE ALÓLI FELMENTÉST ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG AZ OKTATÁSI HIVATAL

2020. január 1-jével érdemi változásokat vezet be a köznevelésről szóló törvény 45. § (2) bekezdésének módosítása a tankötelezettség megkezdésével kapcsolatosan. A módosítás nyomán a tankötelezettség kezdete elsődlegesen egy objektív feltételhez kötődik, ez a jogszabályban meghatározott életkor, azaz a hatodik életév betöltése. A köznevelésről szóló törvény 45. § (2) bekezdése ugyanakkor továbbra is biztosítja a tankötelezettség hatéves korban történő megkezdése alóli felmentés lehetőségét.
A felmentést a szülőnek kérelmeznie kell, a döntéshozó állami szerv kijelölése a most megjelent jogszabály-módosítással történt meg: az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet új 15/E. §-a értelmében az Oktatási Hivatal látja el ezt a feladatot.

 

AZ ÓVODAKÖTELESEK HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSÁT AZ OKTATÁSI HIVATAL VEZETI

A köznevelésről szóló törvény 45. § (8) bekezdése szerint 2020. január 1-jétől a jegyző helyett egy másik állami szerv vezeti majd az óvodakötelesek hatósági nyilvántartását, és közöl adatot a kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. A most kihirdetett jogszabály-módosítás kijelölte a nyilvántartó állami szervet. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet új 15/F. §-a értelmében 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal látja el ezt a feladatot.

Az óvodakötelesek hatósági nyilvántartásának az adja a jelentőségét, hogy ez az alapja a köznevelési, családtámogatási, szabálysértési jogszabályokban az óvodakötelezettség teljesítésével,
illetve annak megszegésével kapcsolatos intézkedéseknek, szankcióknak.

 

HATÁLYBALÉPÉS
A bemutatott változások – a köznevelésről szóló törvény módosításához igazodva – 2020. január 1-jén lépnek hatályba.

 

A fenti cikk az Óvodai Jogfutár című szaklapunkban jelent meg, amelyre az alábbi linkre kattintva Ön is elő tud fizetni. Az évente 10 alkalommal megjelenő, érhető nyelvezetű, a legfontosabb, intézményeket is érintő jogszabályváltozásokkal foglalkozó kiadvány segítségével gyors áttekintést kap az aktuális történésekről.

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet