Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A gyermek fejlődésének figyelemmel kísérése II.

Az óvodának a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét rögzítenie kell. Ennek szükség szerint, de legalább félévenként meg kell történnie.

 

 

A SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG ELŐTTI MEGJELENÉS KIKÉNYSZERÍTHETŐ

A miniszteri rendelet alapján az óvodai tájékoztatásnak ki kell térnie a szülői kötelességek nem  megfelelő teljesítéséből eredő következményekre is.

Ez azt jelenti, hogy – a miniszteri rendelet 63. § (3) bekezdése értelmében – amennyiben a szülő az óvoda döntésében foglaltaknak önként nem tesz eleget, az óvoda vezetőjének be kell szereznie a szülő nyilatkozatát, amely azt tartalmazza, hogy nem ért egyet az óvoda gyermekével kapcsolatos döntésével.

Fontos, hogy ezt követően az óvoda nem jogosult a szülővel szemben közvetlenül eljárni, hanem a szülői egyet nem értést alátámasztó nyilatkozatának megküldésével értesítenie kell a gyermek lakóhelye szerint illetékes járási hivatalt. Ez a hatóság jogosult ugyanis arra, hogy közigazgatási eljárás keretében, hatósági úton, határozati formában kötelezze a szülőt kötelezettségének betartására, többek között arra, hogy  gyermekével jelenjen meg a szakértői bizottság előtt.

A GYERMEK FEJLŐDÉSÉT DOKUMENTÁLNI KELL!

A miniszteri rendelet 88. §-a értelmében az óvoda által használt kötelező nyomtatványok közé tartozik a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció is. A miniszteri rendelet 93/A §-a alapján a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált
nevelés irányát.

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció kötelező tartalmi eleme

  • a gyermek anamnézise,
  • a gyermek fejlődésének mutatói (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés), valamint
  • az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyelése,
  • a gyermek fejlődését segítő megállapítások, intézkedések, az elért eredmény,
  • amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításai,
  • a fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatai,
  • a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításai,
  • a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzések.

 

A cikk teljes terjedelmében a novemberi Óvodai Jogfutárban olvasható.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet