Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Az óvodavezetők novemberi feladatai

ÓvodaVezetési Ismeretek című kiadványunk részletesen ismerteti az óvodavezetők novemberi teendőit, és folyamatosan friss, aktuális információkkal látja el őket. Milyen kötelességeik vannak novemberben? Lássuk a közel sem teljes listát:

 

November

– A munkáltatói dokumentumok rendezése, a változások folyamatos vezetése a közalkalmazotti nyilvántartásban.

 – A következő év (2019) bér- és dologi költségvetésének tervezése, előkészítése. 

– A nyugdíjazás ütemezése a következő évre. Érdeklődés, információgyűjtés arról, hogy ki szeretne nyugdíjba menni 2019-ben, a felmentési idő kiszámítása és az ezzel járó anyagi fedezet biztosítása érdekében. Az érintettek tájékoztatása arról, hogy a nők 40 éves nyugdíjazásával (csak Határozat alapján) jár felmentés, általában 4 hónap munka alóli mentesítéssel, viszont a nyugdíjkorhatár elérésével már egyáltalán nem jár felmentés.

Előzetes nyugdíj-kiszámítási kérelmek

A kérelemre történő adategyeztetés bárki számára nyitva áll, ez különösen a nők kedvezményes nyugdíját igényelni kívánó hölgyek számára fontos. Az ügyintézést mindenki saját maga intézi, nem a munkáltató feladata (természetesen segíteni lehet).

  • Az 1955 előtt született személyek bármikor kérhetik a hatósági adategyeztetést.
  • 2014–2016 között hivatalból egyeztettek az 1955–1959 között született emberekkel.
  • Hivatalból fognak egyeztetni 2017–2019 között az 1960–1964 között született emberekkel.
  • A később született személyekkel ugyanígy ötéves születési korcsoportonként, kétéves ciklusokban folytatják majd le a hivatalból történő adategyeztetést.
  • Ha valaki kapott már korábban erről szóló határozatot, akkor az adategyeztetés csak a korábbi határozattal lezárt időszakot követő időszakra vonatkozik.

– 2019-ben gyesről, gyedről visszatérők szabadságának kiszámítása, a kettős kifizetés tervezése.

– Jubileumi jutalom tervezése 2019-re.

– Törzsgárdajutalom tervezése 2019-re.

– Dologi kiadások, beszerzések, kötelező eszköznorma szükségletek szerinti tervezése 2019-re.

– A portfóliót író pedagógusok segítése, a beadási határidő figyelembevételével, azok számára, akik 2019-ben minősülnek. A pedagógus legkésőbb a minősítés évét megelőző év november 25. napjáigtöltheti fel a portfólióját az informatikai rendszerbe. Ennek segítése vezetői feladat.

  • A minősítő vizsga vagy minősítési eljárás során a portfólió feltöltését lehetővé tévő informatikai hozzáférés megnyitásakor hatályos Útmutató szerint kell eljárni.

 

  • A portfólió feltöltésére szolgáló informatikai hozzáférést a minősítés évét megelőző év június 30-ától – vagy év közben létesített munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony esetén ettől eltérő időpontban – kell biztosítani úgy, hogy a portfólió, pályázat feltöltésére legalább negyvenöt nap álljon rendelkezésre.

 

  • Amennyiben a pedagógus a portfólió vagy a pályázat feltöltésére vonatkozó határidőt elmulasztja, az Oktatási Hivatal megállapítja a minősítő vizsga, a minősítési vagy bírálati eljárás sikertelenségét.

 

Fontos! Abban az esetben, ha olyan körülmény merült fel, amely a minősítő vizsga, a minősítési eljárás lebonyolítását akadályozza vagy veszélyezteti, a pedagógus, a minősítő bizottság elnöke, tagja, vagy az e személyeket foglalkoztató intézmény vezetője a körülmény tudomására jutásától számított öt napon belül köteles értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 

– A mentorok munkájának ellenőrzése, szükség esetén leváltása.

– A gyakornokok munkájának figyelemmel kísérése.

 – Vezetői ellenőrzések, az óvodapedagógusok számára a házi hospitálásokon látottak kielemzése.

– Értekezlet összehívása a Szülői Szervezet (SZSZ), illetve az Óvodaszék részére. Az éves terv elkészítése és ismertetése.

 – A bérmaradvány összegének ellenőrzése, egyeztetése a gazdálkodással megbízott szervvel, és kiadása.

– Az esetleges törvényi változások követése, feldolgozása.

– A 2019-es év normatívaigénylésének előkészítése, az októberi statisztika alapján.

 

Hasznos volt, amit olvasott?

Fizessen elő MOST az ÓvodaVezetési Ismeretek című kiadványunkra!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet