Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Intézmény-ellenőrzés és -értékelés

Az intézményi tanfelügyelet célja és alapja

Tevékenyen 2017 szeptemberétől indultak meg az intézményi ellenőrzések. A szakértők részéről is sok felkészülést, egyeztetést igényel az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés. Jelenleg a gyakorlati tapasztalatok elején járunk. Ami már az elején látható, hogy az intézményekre továbbra is sok adminisztratív feladat hárul.

 

 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) keretében lebonyolított intézmény-ellenőrzés célja [20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 150. § (1)] „iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez, annak feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósította meg saját pedagógiai programját”.

 

A jogszabályi előírásnak megfelelően az ellenőrzést legalább ötévente egyszer el kell végezni. Intézmény ellenőrzésére akkor kerülhet sor, ha az intézmény vezetőjét már értékelték tanfelügyelet keretében, vagy az intézmény-ellenőrzés során kerül sor az intézményvezető ellenőrzésére.

 

A nevelőtestület az intézményvezető irányításával elkészíti pedagógiai programját.

 

A pedagógiai programban megfogalmazza az óvoda pedagógiai hitvallását, az ott folyó nevelő-oktató munka pedagógiai elveit, értékeit, céljait, az intézményben folyó nevelő-oktató munkával kapcsolatos elvárásokat, és meghatározza a hozzá kapcsolódó feladatokat, eszközöket.

 

Az intézmények külső szakmai ellenőrzése az intézményi önértékelésre épül.

 

Az intézmény önértékelési dokumentumát a tanfelügyeleti ellenőrzést végző szakértők mint az intézményben folyó pedagógiai folyamatok átfogó-elemző, értékelő dokumentumát tekintik át, ezért az intézmény önértékelésének az intézmény tanfelügyeleti ellenőrzését megelőzően rendelkezésre kell állnia.

Az intézmény-ellenőrzés során a szakértők az általános elvárás rendszer alapján – figyelembe véve az intézményi saját elvárás rendszerét – azt vizsgálják, hogy az intézmény a maga által kitűzött céloknak hogyan tudott megfelelni, azok megvalósításában hol tart.

 

Az ellenőrzés eredményét szakértői összegző dokumentumban fogalmazzák meg a vizsgálatot végző szakértők. Az ellenőrzést vezető szakértő az ellenőrzés lezárását követő 15 napon belül feltölti az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe.

Az összegző szakértői értékelés alapján az intézményvezető öt évre szóló intézkedési tervet készít, amelyben kijelöli az intézmény pedagógiai-szakmai munkája fejlesztésének feladatait. Az intézkedési tervet az ellenőrzés eredményének közlését követő 60 napon belül a nevelőtestület jóváhagyja. A jóváhagyott intézkedési tervet az intézményvezető haladéktalanul feltölti a Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe.

 

 

Szerző: Matisz Lászlóné

Az írást teljes terjedelmében az ÓvodaVezetési Ismeretek decemberi kötetében olvashatja.

 

Óvodavezetési ismeretek

 

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet