Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Célok és feladatok a magatartásszabályozási zavarral küzdő tanulók nevelése-oktatása során

Kiemelt feladatunk a fejlesztés és nevelés-oktatás során, hogy

 • a tanuló képes legyen alkalmazkodni,
 • megfelelően viselkedni,
 • szélsőséges megnyilvánulásait csökkentsük, ha lehet építsük le,
 • tanítsuk meg arra, hogy kontrollálni tudja magát,
 • alakítsuk ki az önkontroll képességét,
 • és törekedjünk arra, hogy a tanuló érzelmileg kiegyensúlyozottá váljon.

 

Ennek érdekében célunk az önszabályozás, viselkedés fejlesztése pedagógiai eszközökkel, az adaptív viselkedés, szabálykövetés, szabálytartás kialakulásának támogatása, a társas készségek, kapcsolatok fejlesztése.

 

„A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

 • düh- és agressziókezelés fejlesztése,
 • érzelemfelismerés és érzelemkifejezés fejlesztése,
 • kommunikáció fejlesztése,
 • konfliktuskezelési képesség, problémamegoldás fejlesztése,
 • megküzdési képesség fejlesztése,
 • figyelmi működés fejlesztése.”[1]

 

A fejlesztés eszközei lehetnek a kognitív viselkedésterápiás eljárások egyes elemeinek alkalmazása pedagógiai helyzetben, melyhez a gyógypedagógus és a pszichológus sok támogatást tud biztosítani. Törekedjünk a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított idői keretek és a napirend rendszeres alkalmazására. Alkalmazzunk folyamatábrákat, forgatókönyveket, bontsuk lépésekre az iskolai tevékenységeket, feladatokat. Biztosítsunk sikerélményeket a magatartásszabályozási zavarral küzdő tanulók számára is. Működjünk együtt a családdal és más szakemberekkel.

 

A fentiek megvalósítása sok és nehéz feladatot ad az összes pedagógus és szakember számára. Feladatot ad a szülőknek és nem utolsósorban a tanulnak is, aki, ne feledjük, igyekszik ezeket a feladatokat megoldani. Igyekszik, hogy megfeleljen nekünk, felnőtteknek. Igyekszik, de sokszor nem képes arra, amit elvárunk tőle. Éppen ezért nagyon fontos, hogy azt ne felejtsük el, nem neki kell alkalmazkodnia hozzánk, hiszen nem tud, nekünk kell alkalmazkodni hozzá, hiszen mi tudunk.

 

Az írást az Atipikus gyermek az osztályban című kiadványsorozatunk legújabb kötetében olvashatja:

Súlyos magatartási problémák az iskolában

A témában a következő köteteket is ajánljuk Önnek:

A diagnosztizálás – Magatartási problémák

Tanulási problémák – Matematika

 

[1] https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok; 44. oldal

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet