Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Az intézményi munkaterv bővülő elemei – Az iskolai sportkör

A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. Az iskolai sportkör feladatait – az iskolával az iskolai sportköri tevékenység ellátására, sporttevékenység szervezésére kötött megállapodás alapján – a sportról szóló törvény szerinti sportszervezet is elláthatja. Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez – sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai csoportonként – hetente legalább kétszer negyvenöt percet kell biztosítani.

 

A sportköri foglalkozásokat olyan szakedző vagy a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki a felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben vett részt.1

A sportköri foglalkozások vezetésére jogosító képesítéseket a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet sorolja fel.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Nkt. 27. §-nak a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. évi LXX. törvény 32. § (1) bekezdés 6. pontja által megállapított (13) bekezdésének normaszövege

  • egyrészt az iskolai sportköri tevékenység diáksport-egyesülettel való együttműködés alapján történő ellátásának lehetőségét felcserélte a sportról szóló törvény szerinti sportegyesülettel való megállapodás opciójára, továbbá
  • kötelezően határozta meg, hogy az iskolai sportköri foglalkozásokra legalább kétszer negyvenöt peres időkeretet kell – és nem lehet – az iskolának biztosítania.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (1) bekezdése értelmében sportszervezetek a sportegyesületek, a sportvállalkozások, a sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok.

 

Az iskolai sportkör a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás, mely egyéb foglalkozásként a pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének részét képezi a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, figyelemmel az Nkt. 62. § (6) bekezdésében foglaltakra.

 

Az iskolai sportkör szakmai programjának az iskolai munkatervbe történő beépítése nem új a tanügyigazgatás szabályozásának jogában. Az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM–GYISM együttes rendelet 1. § (3) bekezdésének 2008. május 16. napjától hatályos rendelkezése az eddigiekben is előírta, hogy az iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskola munkatervének részeként kell elfogadni. E szabály technikai deregulációjára került sor 2019. szeptember 1. napján a Mód. rendelet 2. § a) pontja által, mely az ágazati kerettörvény generális végrehajtási  rendeletébe építette be e rendelkezést.

 

A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen a mindennapos testnevelés, az egészségfejlesztő testmozgás és az iskolai sporttevékenység területére terjednek ki. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét ki kell kérni az iskolai sportkör – a munkaterv részét képező – szakmai programjának megállapításához.

 

 

Kozák András köznevelési szakértő, mb. egyetemi oktató írásából közöltünk részletet. A teljes cikk az Ellenőrzés a közoktatásban című kiadványunk 2019. októberi számában olvasható.

Még nem előfizetőnk? Ezen könnyen változtathat a képre, vagy erre a linkre kattintva!

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet