Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A minősítési és tanfelügyeleti eljárások újratervezése

A Magyar Közlöny 2020. évi 118. számában került kihirdetésre a veszélyhelyzet során az egyes pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekről szóló 222/2020. (V. 22. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet),  amely a 2019/2020. tanévben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó COVID-19 humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kiterjedő veszélyhelyzet miatt elmaradt pedagógus minősítő vizsgák, minősítő eljárások, továbbá a 2020. évre tervezett és ezen okból megszüntetett országos pedagógia-szakmai ellenőrzések (tanfelügyelet) helyzetét rendezi.

 

Kozák András köznevelési szakértő, mb. egyetemi oktató írása a Joggyakorlat a közoktatásban című kiadványunk előfizetői számára érhető el teljes terjedelmében.

 

A Rendelet 2020. május 23-án lépett hatályba azzal, hogy a Kormány a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint az Országgyűlés felhatalmazása alapján a Rendelet hatályát  –  a hatályba lépést követő tizenötödik nap eltelte után –  a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbíthatja.

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben 2020. március 11. napjával kihirdetett veszélyhelyzet miatt hatályba lépő egyes rendelkezések, így a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat a pedagógus és a tanuló közötti személyes találkozást mellőző kapcsolati formára épülő tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésével a nevelési-oktatási intézmények működését új szervezeti alapokra helyezte. Az emberi élet és az egészség – mint a legmagasabb szinten preferált jogi érték – védelme érdekében ezzel együtt valamennyi olyan eljárás felfüggesztésre vagy megszüntetésre került, amely természetes személyek közötti fizikai kapcsolatba kerüléssel járna, így a minősítési és a tanfelügyeleti eljárás alapján képező pedagógiai tartalmú foglalkozások meglátogatása és a processzus alanyaival, a pedagógusokkal, az intézményvezetővel, valamint az eljárásba bevont egyéb részvevőkkel – az intézményi országos-pedagógiai szakmai ellenőrzés esetén a szülőkkel, továbbá a tanulókkal – való személyes találkozást igénylő aktusok, a portfólió- és pályázatvédés, továbbá az interjú.

 

Az Oktatási Hivatal 2020. november 30-ig kijelöli a 2021. évi ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések időpontját, az ellenőrzésben részt vevő szakértőket és a vezető szakértőt, majd az informatikai támogató rendszer útján értesíti az ellenőrzésben érintett pedagógusokat, szakértőket, valamint az érintett intézmények vezetőit.

 

Joggyakorlat a közoktatásban

 

Kiemelt kép: Calendar photo created by rawpixel.com – www.freepik.com

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet