Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Az intézményi munkaterv bővülő elemei – A Lázár Ervin Programban történő részvétel

Az iskola éves munkatervének tartalmilag is új komponense a Lázár Ervin Programban történő részvétellel kapcsolatos feladatok tervezése.

Figyelem!
A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat kultúrstratégiai célként határozta meg, hogy: A szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítani kell

 • a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve
 • az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét. (Kihirdetésre került a Magyar Közlöny 2019. évi 24. számában)

 

Deklarálták, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennélfogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége.

 

E felelősség intézményesül

 • az idézett jogalkotói aktusban, amely kötelezően írja elő az iskolák számára a Lázár Ervin Programban történő részvétel előre tervezhető időpontjainak munkatervben történő lefektetését, valamint
 • abban, hogy az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény  1. melléklet I. alcímének k) pontjában foglaltak szerint a KIR alrendszereként működtetett tanulói nyilvántartásban rögzíti a Lázár Ervin Program megvalósulásának ellenőrzése érdekében azon programmal kapcsolatosan, amelyen a tanuló részt vett,
  – az előadó-művészeti szervezet nevét és fenntartóját,
  – a program művészeti besorolását,
  – a program helyszínét,
  – a kiegészítő program típusát.

 

A tanuló adatait a vele jogviszonyban álló nevelési-oktatási intézmény szolgáltatja a köznevelés információs rendszerébe.

 

Kozák András köznevelési szakértő, mb. egyetemi oktató írásából közöltünk részletet. A teljes cikk az Ellenőrzés a közoktatásban című kiadványunk 2019. októberi számában olvasható.

Még nem előfizetőnk? Ezen könnyen változtathat a képre, vagy erre a linkre kattintva!

 

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet