Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A pedagógusok 2017. szeptember 1-jén esedékessé vált illetményemeléséről

Értelmezési gondok, kérdések, válaszok 

 

Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária

2017 szeptember 1-jén a munkáltatóknak meg kellett állapítaniuk az új besorolás szerinti illetményt. Ezen túlmenően lehetőség nyílt az illetmény„eltérítésére”, amellyel az eddigi tapasztalatok szerint a munkáltatók jelentős része nem élt.

Az új határidő számos értelmezési kérdést felvetett, írásunkban az előzményektől kezdve az aktuális állásfoglalásokig járjuk körbe a témát.

 

 

  1. Az illetmény differenciált megállapítása köznevelési intézményekben

 

Az illetmények differenciálásával kapcsolatos jogos igénynek eleget téve, ugyanakkor figyelembe véve azt, hogy az elmúlt években történt és még várható fizetésemeléseken kívül több forrást pedagógus-béremelésre nem tud biztosítani a központi költségvetés, a következő szabály született:

 

A szeptember 1-jei pedagógus-illetményemelés fedezetének különbözetét az intézményvezető teljesítmény alapon, az egyes pedagógusok között különbséget téve, eltérő mértékben is juttathatja a pedagógusoknak szeptember 1-jét követően.

 

Az illetmények, munkabérek eltérő mértékben történő megállapítása egy kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján történik majd.

 

Mindez a Nkt. 65. § (1a) bekezdéséből olvasható ki, amely szerint a besorolás szerinti – garantált – illetménytől el lehet térni (akár felfelé, akár lefelé), de az illetmény nem lehet kevesebb, mint a 2016. szeptember 1-jei, tehát a következő esedékes béremelés szerinti illetményalappal számolt illetmény.

Hatályba lépett ugyanakkor szeptember 1-jén az az illetményalap a törvényben, amely eredetileg 2011-ben lett elfogadva, és 2013-ban 4 év alatti bevezetését irányozták elő, ami eddig ütemezetten meg is történt.

A szeptember 1-jei béremelés szabályozása változatlan maradt a törvényben [2017. szeptember 1-jén hatályba lép a Nkt. 65. § (2) bek.], a fedezete is be van tervezve az évi központi költségvetésbe, de az intézményvezetőn múlik, hogy ezt az összeget mindenkinek 100%-ban vagy teljesítmény alapon differenciáltan juttatja a pedagógusoknak.

A differenciált illetményemelés csak a pedagógusokra vonatkozó kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer működtetése mellett lehetséges.

 

Ki dönt a differenciált illetményemelésről?

 

  • a tankerületi központok által fenntartott intézmények esetében az intézmény vezetője,
  • szakképzési centrum esetében a tagintézmény-vezető,
  • más intézményekben a munkáltató.

2. további felmerülő kérdések:

 

  • Kötelező-e differenciálni?
  • Kötelező-e-e alkalmazni az értékelési rendszert?

 

„A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli(…)”

 

A törvény kijelentő módot használ, nem értékelheti, hanem értékeli, vagyis kötelező értékelni.

A besorolás szerinti illetménytől való eltérés viszont már nem kötelező, ott az „eltérően is meghatározhatja” kifejezés szerepel, de az előző kijelentő mód miatt értékelni akkor is kell, ha nem akar eltérni.

 

Ebből következik:

 

Léteznie kell a munkavégzés színvonalát, a nyújtott munkateljesítményt értékelő kompetencia- és teljesítményalapú rendszernek minden intézményben, függetlenül az intézményvezető szándékától.

 

„A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában az (1a) bekezdés és e törvény 7. melléklete állapítja meg.”

 

„(…) az (1a) bekezdés és e törvény 7. melléklete (…)”

Tehát nem az egyik vagy a másik alapján, hanem mindkettő alapján. Ez is azt támasztja alá, hogy az értékelési rendszernek mindenképpen léteznie kell, és ha nem alkalmaz eltérő meghatározást az intézményvezető, annak is az értékelési rendszer figyelembevételével kell történnie, azt is az értékelési rendszerrel kell alátámasztani.

 

Tekintettel arra, hogy az ígért értékelési rendszer szempontjait tartalmazó végrehajtási rendeletre hiába vártak azok, akik élni kívántak a differenciálás lehetőségével, igénybe vették a felajánlott értékelési minta-szabályzatokat, illetve maguk készítették el azt.

 

 

A Munkaügy a közoktatásban című kiadványunkban többek között három, felhasználható és saját intézményre alakítható mintát adunk közre:

 

  • Minta az iskola/óvoda kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszeréhez
  • Minta jegyzőkönyvkivonathoz
  • Értékelési minta a pótlékok differenciálásához

 

Hogy ne maradjon le a legfrissebb törvénymódosításokról, rendelje meg Munkaügy a közoktatásban című kiadványunkat, amelyből olvasóink megismerhetik a munkajoghoz kapcsolódó területeket is, így az adózás szabályait, továbbá a munkavédelem, munkaügyi ellenőrzés területére is betekintést nyerhetnek, és egyedülálló módon a társadalombiztosítás speciális szabályairól is részletes információt szerezhetnek. Szerzőink valamennyien a szakterületük kiváló szakemberei, jogászok, munkaügyi tanácsadók.

 

Munkaügy a közoktatásban

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet