Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A nyílt online kurzus az önszabályozó tanulás próbája

A MOOC-ok sok ember számára juttatnak el olyan ismereteket, amelyekhez más módon a távolság, a költségek, vagy az időbeosztás miatt nem férnének hozzá, azonban sajnos a MOOC-okban a lemorzsolódás is gyakran igen nagy arányú. Sokan feliratkoznak, de nem kezdik el, mások közben hagyják abba a tanfolyamot. A kurzussal való felhagyásnak nincs komolyabb következménye.

 

Bár az is előfordulhat, hogy valaki azért hagyja abba a tanulást, mert már mindent megtanult, amire kíváncsi volt (például csak az első két modul témája érdekelte), de inkább az a jellemző, hogy idő közben elfogy a résztvevők kitartása.

 

Önszabályozó tanulás

A MOOC-ok sikeres teljesítésének egyik záloga a szakirodalomban önszabályozó online tanulásnak nevezett képesség.

Az önszabályozó tanulás elemei (Azzolini és mtsai., 2020):

 • Tanulási célok és részcélok kitűzésének képessége
 • Stratégiai tervezés: a tanulási célok eléréséhez szükséges tevékenységek időzítésének, sorrendjének, teljesítésének meghatározása és betartása
 • Önértékelés: saját előrehaladás megítélése szempontok alapján, a tanulmányi folyamat nyomon követése a célkitűzéseket szem előtt tartva
 • Feladat-stratégia: a tanulási idő és tevékenységek szervezése, tervezése és átgondolása, időmenedzsment; kitartás, erőfeszítés-szabályozás (a befektetett munka figyelemmel kísérése és kitartás kihívások esetén is).
 • Feldolgozás: az új és a régi ismeretek összekapcsolása, új jelentés felépítése, a tanultak kibővítése és módosítása, hogy jelentőségteljesebbé és megjegyezhetőbbé váljanak
 • Segítségkérés másoktól, pl. oktatótól vagy tanulótársaktól, illetve külső segédanyagok felkutatása, tanulmányozása.

 

A TeachUP beválásvizsgálat több ponton is mérte a résztvevők önszabályozó tanulását. Ezek alapján a kurzusok elvégzése során a teljesítőknek javultak egyes, önszabályozó tanulással kapcsolatos készségeik, különösen a tanulási célok meghatározása és egyes feladat-stratégiai elemek, ezenkívül egyre kevésbé volt szükségük segítségre (vagy legalábbis ők maguk egyre jobbnak ítélték meg ezeket a területeket). Ez összhangban van a korábbi szakirodalmi megállapításokkal, miszerint van összefüggés az előzetes MOOC tapasztalat és a hatékony MOOC-olási stratégiák megléte között.

 

Hogyan támogatható egy kurzusban a résztvevők önszabályozó tanulása?

Mivel a szakirodalomból és a TeachUP beválásvizsgálatból is tudjuk, hogy a sikertelen kurzusteljesítések mögött az önszabályozó tanulás hiánya állhat, a kurzus tartalmi elemei között lehetnek önszabályozó stratégiákat bemutató, vagy azok alkalmazására emlékeztető elemek.

 

Önszabályozást segítő elemek a TeachUP kurzusokban:

 • Javaslat tanulási napló vezetésére, emlékeztetők a tanulási napló vezetésére
 • Tanulási időterv felállításának javaslása
 • Felszólítás modul eleji célok meghatározására, lehetséges egyéni tanulási célkitűzések felsorolásával
 • Annak hangsúlyozása, hogy a záró feladatot (óravázlatot) az egyéni tanulási céloknak érdemes alárendelni
 • Modul végi reflexiós feladatok alkalmazása (pl. „Sikerült-e elérni a modul elején kitűzött célokat?”)
 • Előzetes tudás, tapasztalat mozgósítására ösztönző feladatok
 • Nem kötelező, bármennyiszer kitölthető, önértékelő tesztek
 • Kurzuszáró óravázlatra vonatkozó, önértékelő feladat
 • Emlékeztetők a határidőkre, a már elvégzett és még a résztvevők előtt álló feladatokra
 • Emlékeztetők a segítségkérés lehetőségeire (társak, fórum, gyakran ismételt kérdések, moderátorok, egyes résztvevők esetében személyes tanácsadók)

 

A személyes tanácsadók kizárólag a vizsgálati csoportba tartozó résztvevőknek nyújtottak segítséget. A vizsgálat eredményei szerint az alábbi, tanácsadókhoz kapcsolódó megoldások bizonyultak hasznosnak a sikeres teljesítés szempontjából:

 • Adatgyűjtés a résztvevőkről a támogatásra szorulók beazonosítása érdekében
 • A támogatásra szorulók, köztük az online tanulásban járatlanok proaktív megkeresése
 • Barátságos, rövid, de személyre szabott levelek, amelyek arról árulkodnak, hogy a tanácsadó figyelemmel kíséri a résztvevő munkáját
 • A késedelmes kurzuskezdők, modulkezdők figyelmeztetése
 • Személyes beszélgetés, és többféle kommunikációs lehetőség felajánlása

 

A fenti stratégiák alkalmazása a beválásvizsgálatban 10%-kal növelte a sikeres kurzusteljesítő pedagógusok arányát.

 

Csordás Ildikó írása tovább folytatódik az IntézményVezetés című sorozatunk legújabb kötetében.

 

A digitális stratégiákról, azok hatásairól a pedagógiára, valamint az elmúlt időszak tapasztalatairól többet olvashat legújabb kötetünkben:

 

 

Sorozatban olcsóbb! Fizessen elő az IntézményVezetés című könyvsorozatunkra, és minden kötetet 6.300 Ft-ért (+ 1.200 Ft csomagolási és szállítási költség) küldünk el Önnek!

 

Kiemelt kép: Woman photo created by valuavitaly – www.freepik.com

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet