Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A módosult NAT-nak megfelelő házirend?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 25. § (2) bekezdése értelmében az iskola nevelőtestülete által elfogadott házirend tartalmazza az Nkt.-ban, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola, kollégium által elvárt viselkedés szabályait.

 

 

 

Az iskolai házirendben – az annak kötelező tartalmi elemeit felsoroló jogszabályi rendelkezés újdonságaként –  2020. január 1. napjától a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét kell meghatározni, míg az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeinek rögzítésére nincs szükség, hiszen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjának részét képező helyi tanterv egyik fontos funkciója az egyes évfolyamok tantárgyi követelményeinek meghatározása.

 

A módosításoknak megfelelő, átdolgozott Házirend már elérhető Dokumentumtárunkban:

Dokumentumtár előfizetés

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet