Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Mozgásos kompetenciák fejlesztése az óvodában – képzésajánló

Segítséget adunk az óvodapedagógusok számára olyan ismeretek és jártasságok elsajátításához, melyekkel képessé válnak korszerű, élményt nyújtó, fejlődésorientált mozgásos foglalkozások megtartására.

 

A képzés rávilágít a hagyományos módszertan, illetve a dinamikus rendszerelmélet új irányvonala közötti különbségekre, hangsúlyozva és bizonyítva a dinamikus rendszerelmélet hatékonyabb fejlesztési lehetőségeit a gyermekek testi-lelki, szellemi egészségének területén. A tanfolyam során megvalósul a direkt, és indirekt nevelési technikák bemutatása. E technikák lehetőséget adnak a pedagógusok számára, hogy a gyakorlatban is megvalósíthassák a felfedezéses, aktivitáson alapuló, kreatív, egyben örömszerző tanulás folyamatát, ami pozitív belső motivációt teremt az új ismeretek elsajátítására.

A tematikában hangsúlyos részt kap a játékokon keresztül történő mozgásos kompetenciák fejlesztése. Fontos szerepet kap a pozitív tanulási környezet kialakítása is, amivel könnyebb kialakítani a gyerekek biztonságérzetét, viselkedési normáit, a társak elfogadását, valamint a mozgáshoz való belső, lelki kötődést. Mindezek mellett megjelenik a pozitív gondolkodást és szorgalmat ösztönző korszerű értékelés ismertetése, mely a helyes önértékelés, illetve egészséges önbizalom fejlesztését szolgálja.

 

Tovább a képzéshez!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet