Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Konfliktuskezelés, pszichés problémák, játékos nyelvtanulás – képzésajánló általános iskolai pedagógusok részére

Raabe Akadémia minden évben remek képzéseket szervez óvodapedagógusok, pedagógusok részére, most az általános iskolákban hasznosítható akkreditált pedagógus-továbbképzéseket futjuk át.

 

Konfliktuskezelés, mediáció az iskola világában

A pedagógus szakma sikerét erőteljesen befolyásolja, hogy megnyerhetők-e a tanulók és a kollégák a bizalmon és partnerségen alapuló együttműködésre. A korszerű pedagógia a gyermekek egyéni sajátosságaira, szükségleteire figyel, a családokat képes bevonni, megköveteli a csapatmunkát.

 

A tréner, Puskás Aurél, hosszú évek óta dolgozik trénerként, számos továbbképzésen vett részt, hogy tudását hatékonyabban adhassa át hallgatóközönségének. Speciálisan konfliktuskezeléssel és asszertív kommunikációval foglalkozó képzéseket tart.

 

Helyszín Budapest
Időpont 2019. november 20., 27. + távoktatási modul
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus-továbbképzés_blended

További információ és jelentkezési lehetőség a linkre kattintva!

 

Óvodás és iskolás gyermekek körében előforduló pszichés zavarok felismerése és kezelése az elfogadó együttnevelés jegyében

 

A résztvevők megismerik és tisztázzák a beilleszkedési, magatartási nehézség, zavar, neveletlenség, integráció és az inklúziós fogalmát. Meghatározzák az egyes életkorokban megjelenő okokat és tüneteket. A tanuló megismerési technikák (tesztek, kérdőívek, megfigyelések…) megismerésével képesek lesznek azokat alkalmazni a gyakorlatban.

A tréner: Buczkóné Pásztor Melinda

 

Helyszín Budapest
Időpont 2019. november 21., 29. + távoktatási modul
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus-továbbképzés_blended

 

További információ és jelentkezési lehetőség a linkre kattintva!

 

A drámajáték, mint a tanulás meghatározó eleme 4-10 éves korban

 

A  program célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a drámajátékok szerepét az önkifejezés, a kommunikációs és előadói képességek fejlesztésében, valamint a közösségi alkotásra nevelésben. Megmutatni azt, hogy a személyiségformálás a dramatikus tevékenység élményén, a játék örömén keresztül sokkal hatékonyabb és célravezetőbb. Megismertetni a verses, énekes, népi gyermekjátékokban rejlő lehetőségeket, az érzékszervi fejlesztést támogató, térérzékelő, mozgáskoncentráló, utánzó, kapcsolatteremtő és bizalomfejlesztő drámajátékokat, és lehetővé tenni azok kipróbálását, gyakorlását.

A tréner: Puskás Aurél

 

Helyszín Budapest
Időpont 2019. október 17.,18.,19.
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus továbbképzés

 

További információ és jelentkezési lehetőség a linkre kattintva!

 

Mentálhigiéniés szemléletmód és technikák a pedagógusok személyiségének formálásában, kompetenciáik érvényesítésében

 

A megváltozott társadalmi hatások, belépés a 21. századba, az értékek átalakulási folyamatai új kihívások elé állítják a különböző szakmák, tudományok képviselőit. A szerepek, feladatok, célok újrafogalmazására van szükség. Ez érvényes a nevelésben és a pedagógushivatás, illetve a pedagógusszerepek területén is. A sokasodó problémákkal, negatív jelenségekkel, új kihívásokkal való sikeres megküzdésnek egyik lehetősége, esélye lehet a mentálhigiénés tudás, szemléletmód.

Tréner: Kissné Dr. Korbuly Katalin tanár, pedagógiai előadó

 

Helyszín Budapest
Időpont 2019. november 14.,15.,16.
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus továbbképzés

 

További információ és jelentkezési lehetőség a linkre kattintva!

 

Minden jó forrása a játék – A játék, mint a kompetenciafejlesztés eszköze a német idegennyelv-oktatásban

 

A programban résztvevő pedagógusok a „learning by doing” elvet követve, elsősorban műhelymunkák során gyakorlatorientáltan olyan a nyelvórákon használható játékos tevékenységeket ismernek meg és próbálnak ki, melyek hozzájárulnak az általános iskolás tanulók idegen nyelvi és szociális kompetenciájának a fejlesztéséhez.

Tréner: Sárvári Tünde

 

Helyszín Budapest
Időpont 2019. december 05., 06., 07.
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus továbbképzés

További információ és jelentkezési lehetőség a linkre kattintva!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet