Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Fogós kérdések a munkajogban

Az intézményvezetői feladatkör része a munkáltatói jogok gyakorlása. Minden intézmény vezetőjének kiemelt feladata,hogy biztosítsa az intézmény működésének személyi feltételeit, gyakorolja a munkáltatói jogokat, illetve részt vegyen azok gyakorlásában. A köznevelési intézmények működésének sajátosságai miatt e terület egyes kérdéseivel a vezető csak köznevelési intézményben találkozik, itt viszont ezek a kérdések a mindennapi munka egy jelentős és fontos részét jelentik.

 

Kiadónk kiemelt feladatának tekinti az intézményvezetők munkájának segítését, így jelenleg is egy olyan köteten dolgozunk, amely három  munkajogi témakört emel ki. Foglalkozunk majd a pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben történő alkalmazás kérdéseivel, amelynek sajátosságát egyrészt a pedagógus előmeneteli rendszerrel való összefüggései, másrészt az óraadók alkalmazásának kérdései jelentik. Másik fontos kérdéskör a pedagógus munkaidejével függ össze, amelynek szabályozása eltér minden más, Magyarországon alkalmazott szabályozási megoldástól, ugyanakkor a sajátos szabályok érvényesítése során a vezetőnek a munkaidőre, munkaidő-beosztásra, munkaidő-nyilvántartásra vonatkozó általános szabályozás érvényesítéséről is gondoskodnia kell. A harmadik sajátos terület a pedagógus-minősítés, önértékelés, tanfelügyelet egyes kérdéseit foglalja magába.

 

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet