Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A formatív értékelés – Ellenőrzőlista a távoktatáshoz

A formatív értékelés olyan visszajelzéseket foglal magában, amelyeknek célja a tanulási folyamat megítélése, és korrekció az eredményesség növelése érdekében. Ezért a formatív értékelési eszközök alkalmazására legtöbbször a tanulás közben, és nem egy tanulási egység lezárásaképpen kerül sor.

 

A formatív értékelés jellemzői:

 

 • Nem csupán a tanár értékel. Szerepet kap az önértékelés, a társak értékelése, és külső szakértők is bevonhatók a véleményformálásba.
 • Az információk segítenek a tanárnak a tanulási folyamat (újra)tervezésében.
 • A tanulók reálisabb képet kapnak a saját tudásukról, erősségeikről és gyengeségeikről.
 • Lehetőség van a javításra.
 • Világosak, gyakran közös megbeszélés eredményeképpen születnek meg az értékelés szempontjai.

Gyakran használt formatív értékelő eszköz az ellenőrző lista és az áttekintő táblázat. Az ellenőrző lista eldöntendő kérdés, teljesítendő feltétel formájában tartalmazza a kritériumokat, az áttekintő táblázat pedig mátrix formájában foglalja össze a szempontokat és azok lehetséges szintjeit. Kiadványunkban a függelékben megtalálható egy példa ellenőrző listára a távoktatáshoz kapcsolódóan, amellyel már találkozhatott (oldalszám). Áttekintő táblázatra pedig példa az FCL-modell, amelyet az alábbi linken, az FCL-modell útmutatóra kattintva érhet el: https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/s/2-2-eszkoz.

 

A modellben a szempontok (ún. dimenziók): tanár, tanuló, értékelés, szervezet, technológia és segédanyagok. Ezeknek öt lehetséges szintjét határozza meg a modell. Minden dimenzió minden szintjéhez tartozik egy szöveges meghatározás. (Az FCL-modell alkalmazásáról a IV. fejezetben lesz részletesebben szó.)

Az ellenőrző listák és áttekintő táblázatok általában kellően leírják az értékelés szempontjait ahhoz, hogy világosak legyenek a tanulók számára, és ezek segítségével akár maguk is el tudják végezni az értékelést. Különösen hasznosak lehetnek olyan esetekben, amikor komplexebb feladatmegoldásokat kell értékelni, például egy fogalmazást vagy előadást, vagy amikor az értékelés tárgya maga a folyamat, például hogy mennyire sikerült együttműködni a csoporton belül. Ezek az eszközök nemcsak a tanulásban, hanem más helyzetelemzés során is alkalmazhatók, például az intézményi helyzetelemző eszközök szempontrendszere is gyakran vázolható ellenőrző lista vagy áttekintő táblázat formájában. A helyzetelemző eszközök segíthetnek felmérni az adott iskola adott területén nyújtott teljesítményét. Erről részletesebben a IV. fejezet Második lépés: helyzetelemzés című szakaszában olvashat.

 

 

Formatív értékelés távoktatási helyzetben:

 

 • Az önálló munkában végzett feladatokhoz ellenőrző lista vagy áttekintő táblázat készíthető, amelyet önellenőrzéssel lehet használni.
 • A napi teendőket ellenőrző listába lehet szedni.
 • Önellenőrző, akárhányszor kitölthető online kvízekkel, tesztekkel értékelhetik a tanulók, hogy jól haladnak-e. (Erről többet a következő fejezetben, a gyakorló kérdések és tesztek alkalmazása című szakaszban olvashat).
 • A tanulók válaszolhatnak a megértésre vonatkozó online űrlapokra (mennyire érted, mennyire magabiztosan tudsz… stb.)
 • A tanulók hagyhatnak kilépőkártyát (exit ticket) a webinárium végén: a virtuális falra üzenetet írnak valamilyen reflexív kérdésre válaszolva post-itet tesznek (például miben voltak aznap ügyesek).
 • A tanulók vezethetnek tanulási naplót, összeállíthatnak portfóliót.
 • A tanulók kaphatnak olyan gyakorlatokat, amikor egymás munkáira kell reflektálniuk irányított módon (például 3 kérdés, 2 megjegyzés, 1 javaslat).

 

Ellenőrzőlista a távoktatáshoz:

 

1. Az iskola rendelkezik távoktatásra vonatkozó, ezt szabályozó tervvel.
▢ igen ▢ nem

 

2. Az iskola kommunikációs csatornái ki vannak jelölve, jól működnek.
▢ igen ▢ nem

 

3. Rendszeres és világos a kommunikáció a szülőkkel és a diákokkal.
▢ igen ▢ nem

 

4. A munkaidő a távoktatás esetén meg van határozva, jól követhető.
▢ igen ▢ nem

 

5. A távoktatás formáját és kereteit a szülők és diákok is ismerik.
▢ igen ▢ nem

 

6. A diákok és a szülők ismerik az értékelés formáját és a teljesítés feltételeit.
▢ igen ▢ nem

 

7. Az online biztonság biztosított a digitális oktatás során.
▢ igen ▢ nem

 

8. Van egy közös online platform, ahol a tanárok és diákok dolgozhatnak, anyagokat oszthatnak meg és kommunikálhatnak egymással.
▢ igen ▢ nem

 

9. Vannak segédanyagok (képernyővideók, útmutatók képernyőképekkel) azokhoz az eszközökhöz, melyeket az iskola és a pedagógusok használnak az oktatás során.
▢ igen ▢ nem

 

10. A kollégák ismerik a közös platform és az oktatás során kijelölt digitális eszközök használatát.
▢ igen ▢ nem

 

11. A kollégák rendelkeznek megfelelő eszközökkel (pl. számítógép, laptop, webkamera, mikrofon) az online oktatáshoz.
▢ igen ▢ nem

 

12. Szervezetten megkapják azok a diákok is a tananyagot, akik nem rendelkeznek az online oktatáshoz megfelelő eszközökkel.
▢ igen ▢ nem

 

 

 

 

Kiemelt kép: Business photo created by drobotdean – www.freepik.com

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet