Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Az óvodai bullying megelőzésének lehetőségei

A gyermekközösségek egyik negatív sajátossága a szekálás, piszkálás, melyet a szakirodalomban a bullying szóval határoznak meg. Már óvodáskorban megfigyelhetjük ennek csíráját, és tehetünk is ellene.

Egy komplex lehetőség az óvodai bullying megelőzésére: A nyugiovi program

 

A NyugiOvi program a TÁMOP-5.2.10-15/1-2015-0001 „Kora-gyermekkori program a megfélemlítés megelőzésére” című pályázat keretében valósult meg. A programról a Kézikönyv óvodapedagógusok részére (Módszertani kézikönyvből, 2015) és a Terápiás jellegű módszertani ajánlás az óvodáskori agresszió kezelésére (Terápiás Módszertani Ajánlásból, 2015) lehet bővebben tájékozódni.

A későbbi bullying megelőzhető ha már óvodáskorban foglalkozunk a problémával

A program lényeges eleme az óvodai dolgozók érzékenyítése és módszertani képzése, melynek célja az egységes nevelői környezet megteremtése, a bántalmazás megelőzéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése. További fontos része, hogy minden óvodai dolgozó tisztában legyen a bántalmazás megjelenési formáival, hátterével, vegye észre és határozottan állítsa le a bántást, illetve sajátítsa el a resztoratív, preventív attitűdöt, így megelőzhetővé váljon a bántalmazás kialakulása.

 

Mivel a bullying megelőzésében fontos szerepet játszik az otthoni környezet és a családból hozott minták is, ezért a pedagógusok képzése mellett fontos elem a szülők minél szélesebb körű bevonása, melyet a szülői értekezletek illetve az Anti-bullying családi nap céloz meg.

Ezután az óvodapedagógusok tematikus csoportfoglalkozásokat tartanak a csoportjaikban, amelyek során a gyerekek 5 napon (vagy 5 tematikus héten), 10 játékos foglalkozáson, 21 változatos tevékenységen keresztül sajátítják el a kéz ujjaihoz kapcsolódó csoportszabályokat, melyek fő célja a bántalmazás ellenes csoportnorma erősítése, illetve a szocio-emocionális készségek (érzelmi tudatosság, érzelemszabályozás, együttműködés, közös problémamegoldás, segítségnyújtás, segítségkérés, konstruktív konfliktusrendezés és asszertivitás) fejlesztése.

 

A program lényeges eleme a csoportszabályok elfogadtatása a gyerekcsoporttal és az ezekről való nyílt kommunikáció. További hangsúlyos feladat a gyerekek szociális készségének a fejlesztése, annak a megtanítása, hogy miként tudnak erőszakmentesen kapcsolatot teremteni egymással, illetve miként tudják úgy kifejezni az indulataikat, hogy azzal ne okozzanak fájdalmat sem a környezetüknek, sem önmaguknak.

 

A bántalmazásellenes csoportfoglalkozások egy kerettörténetbe ágyazódnak, melynek főszereplője a csoportba érkező űrlény, Szepi, aki meg van szeppenve, és csak akkor mer előbújni az űrhajójából, ha biztonságban érzi magát. Az ő beilleszkedését segítik Zille, a tündérlény, aki kívül hordja a szívét, így megérzi, ha valaki szomorú, bánatos, esetleg fél, illetve Timo, a tündérlovag, aki varázspajzsa segítségével kitalálja, hogy kinek mire van szüksége, hogyan tud segíteni, és szupererejét mások védelmére használja fel. Szepi levélben kommunikál a gyerekekkel, amelyet a foglalkozások
elején az óvó néni olvas fel, majd ehhez kapcsolódnak az adott témát mélyítő játékok, kezdeményezések. A program arra épít, hogy a gyerekek megkedvelik a védelemre szoruló űrlényt, ami elősegíti a két tündérrel való azonosulást, akik pozitív modellt nyújtanak a gyerekeknek.

 

 

Szerzők:  DR. JÁRMI ÉVA – pedagógiai szakpszichológus, egyetemi adjunktus, SZŐNYI LÍDIA – pedagógiai szakpszichológus, óvodapszichológus

 

A cikk teljes terjedelmében Az egészségfejlesztés nagykönyvében jelent meg, amit ITT RENDELHET MEG.

 

 

Szeretne többet megtudni a Bullying fogalmáról és megelőzésének módjairól?

Vegyen részt e-learning képzésünkön

 

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet