Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A köznevelési törvény 2019. január 1-jétől hatályos módosítása

Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária írása

A változásokat a Magyar Közlöny 2018. évi 194. számában, 2018. XII. 03-án hirdették ki, és 2019. január 1-jén léptek hatályba.

Írásunkból kiderül, hogy a módosítások nagyobb része az oktatási nyilvántartás szabályait érinti.

 

 

Ennek oka, hogy az Országgyűlés a nemzeti köznevelésről és a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott személyes adatot tartalmazó ágazati nyilvántartások működési hatékonyságának, ezen keresztül a művelődéshez való alapjog elősegítése céljából megalkotta az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényt.

Folynak az egyeztetések az Nkt. újabb módosításáról, de az előterjesztés még nem nyilvános, a tervek szerint a NAT módosításával egy időben léptetik hatályba.

 

Az áttekinthetőség és érthetőség kedvéért sajátos jelöléseket alkalmaztunk:

  • A hatályon kívül helyezett szövegrészeket áthúzással jelöltük.
  • Az új szövegrészeket dőlten jelöltük.
  • A fontosabb szövegrészeket megvastagítottan jelöltük.

Részlet a cikkből.

A teljes írást a Joggyakorlat a közoktatásban 2019 februári számában olvashatja.

 

 

Pedagógusok és alkalmazottak

  1. §. (4b) A köznevelési szaktanácsadói névjegyzék tartalmazza a névjegyzékben nyilvántartott szaktanácsadó alábbi adatai nyilvánosak:
  2. a) természetes személyazonosító családi és lakcímadatát, utóneve,
  3. b) végzettségét és szakképzettségét, elektronikus levelezési címe,
  4. c) a szakterületének jogszabályban meghatározott megnevezését, megnevezése,
  5. d) nyilvántartásba vételi számát. száma.

(4c) A (4a) bekezdés szerinti névjegyzék a (4b) bekezdés c)-d) pontja tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(4d) A köznevelési szaktanácsadói névjegyzékbe történő felvételre, a névjegyzékből történő törlésre és eltiltásra, a hatósági ellenőrzésre és a személyes adatok kezelésre vonatkozó eljárás során a 82. § (9)–(12) bekezdését kell alkalmazni.

 

…………..

 

  1. §. (1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy

(4) A pedagógusigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban a munkáltató – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszerrel, elektronikus úton terjeszti elő a pedagógusigazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, és tesz jogszabályban meghatározott más eljárási cselekményeket. A munkáltató az eljárás során – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszerrel elektronikus úton tart kapcsolatot a KIR adatkezelőjével. A pedagógusigazolvány igénylésének további szabályait jogszabály határozza meg. A KIR adatkezelője a pedagógusigazolvány igényléséhez és előállításához szükséges személyes adatokat, a pedagógusigazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott érvényesítő matrica sorszámát, valamint a jogosultság ellenőrzéséhez és nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem minősülő adatot tartalmazó nyilvántartást vezet. A KIR adatkezelője és a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők a pedagógusigazolvány elkészítése körében tudomásukra jutott személyes adatot a pedagógusigazolvány érvényességének megszűnését követő öt évig kezelhetik.

 

 

 

Tovább olvasnád? Rendeld meg a Joggyakorlat a közoktatásban című kiadványunkat a képre kattintva és ehhez hasonló tartalmakat küldünk!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet