Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatott pszichológus munkaidő-beosztása

Munkaügy a közoktatásban című kiadványunkban rendszeresen válaszolunk a hozzánk forduló intézményvezetők, pedagógusok kérdéseire. Szakértőnk várja előfizetőink kérdéseit.

 

Ha még többet szeretne tudni, vagy kérdése van egy munkaügyi témával kapcsolatban, szeretettel várjuk Munkaügyi Fórumunkon, ahol Dr. Gáspárné Dr. Szokol Márta, ügyvéd válaszol a jelentkezők kérdéseire.

 

Kérdés

Mely szabályok irányadók a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatott pszichológus munkaidő-beosztására?

Válasz

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
1. §
(3) E rendelet alkalmazásában
b) gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége;

c) integrált intézmény: integrált szervezeti formában működő szociális intézmény;

d) közös igazgatású intézmény: közös igazgatású, több önálló intézményegységből álló gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény;

 

(A Törvény 55. §-ához)
7. §
(2) A teljes napi munkaidőből hat órát kell a munkahelyen eltölteni
a) a gyógymasszőrnek, a konduktornak, a gyógytornásznak, a logopédusnak, a pszichológusnak, a gyógypedagógusnak és a fejlesztőpedagógusnak;

7/A. §. (1) A heti teljes munkaidőből 30 órát [a Gyvt. 15. § (12) bekezdése szerinti neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidő] kell a munkahelyen, a gyermekkel, fiatal felnőttel foglalkozva, illetve más személy vizsgálatát végezve eltölteni
a) a gyermekotthonban, az utógondozó otthonban a nevelőnek, a pszichológusnak,
b) a javítóintézetben a nevelőnek, a pszichológusnak, az utógondozónak, a szakoktatónak,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményben a
pszichológusnak és a gyógypedagógusnak.

Gyvt. 15. §
(12) Ha a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy foglalkoztatása a (3) bekezdésben meghatározott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben vagy az (5) bekezdésben  meghatározott javítóintézeti nevelést nyújtó intézményben történik, számára a teljes munkaidő 60–75%-ában (a továbbiakban: neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidő) a gyermekekkel, fiatal felnőttekkel való közvetlen, egyéni és csoportos foglalkozás, fejlesztés és oktatás tartása, a gyermekek, fiatal felnőttek és a velük kapcsolatos intézkedések meghozatala, a számukra nyújtott ellátások meghatározása szempontjából jelentőséggel bíró személyek személyiségállapotának
vizsgálata, pedagógiai megfigyelések végzése és családgondozási, utógondozási feladatok ellátása rendelhető el a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint.

 

A Gyvt. 15. § (11)–(15) bekezdései határozzák meg a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben és a javítóintézetekben pedagógus-munkakörökben dolgozók foglalkoztatására vonatkozó keretszabályokat, melyeket a közoktatásról szóló törvény szabályozott korábban. A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények és a javítóintézetek speciális feladataira tekintettel szükséges  pontosítani a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidőben ellátandó feladatok körét annak érdekében, hogy valamennyi pedagógus-munkakörben ellátott feladat teljes körűen megjelenjen.

 

 

A teljes írás a Munkaügy a közoktatásban című kiadványunkban jelent meg, amelyet az alábbi képre kattintva megrendelhet (FIGYELEM! Az alapmű a fenti cikket NEM tartalmazza!):

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet