Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Gondolatok a zene személyiségformáló erejéről

A zene kapcsolatot teremt az emberek között, és a beszéd mellett a legfontosabb kifejezőeszközünk. Közösségformáló és hangulatot befolyásoló hatalma van. Az ember a hangokon, ritmuson keresztül és általa ismeri meg, érzékeli a világot. A legősibb emberi „beszédben” a hanglejtésnek, hangsúlynak volt a legfontosabb szerepe. A beszéd egyet jelentett az énekléssel. Az ember hangja ugyanolyan, mint egy ujjlenyomat (Menuhin, 1981), sajátos, egyedi, máséval össze nem téveszthető. Személyes hangzása van. – Hegedűsné Tóth Zsuzsanna

 

A kisgyermekek elsősorban érzékszervi és mozgásos tapasztalatok útján szerzik a világról a benyomásaikat. Ezért fontos tudni, hogy a hangok is mozgásokat indukálnak. Az életkor előrehaladtával is igaz, hogy a zenei tevékenységhez kapcsolódó mozgásformák lehetőséget adnak a feszültségoldásra, szabad önkifejezésre, elmélyülésre. Ám az sem mellékes felfedezés (Harmat, 2013), hogy minél intenzívebb mozgással reagálunk egy adott zenére, dallamra, annál inkább aktiváljuk a jutalmazásért felelős agyi területeket, fokozódik a dopamintermelés a szervezetben. Amennyiben közös énekléssel, zenei tevékenységgel is társul a mozgásos tevékenység, oxitocin szabadul fel, s ezáltal a hűség és az összetartozás érzését is erősíti. Amikor a gyermek önfeledten játszik, arcán, mozgásán tükröződik a belső érzelem. Lelke még mindenre nyitott, ezért a mi felelősségünk, hogy olyan élményekkel gazdagítsuk, melyek egy életen át elkísérhetik őt, erőt meríthet belőlük.

 

Az óvodás korú kisgyermek még gyakran minden figyelmét képes egy dologra összpontosítani, ez segíti a tanulását. Lehet, hogy nem is maga a fejlesztés tartalma ragadja meg figyelmét, hanem csupán az, hogy
koncentrált figyelmet kap egy számára fontos személytől vagy közösségtől. Úgy érzi, hogy fontos, és ennek következtében növekszik az önbizalma. Magabiztosabban fog viselkedni a környezetében, nem fog félni, szorongani, ha valami ismeretlennel találkozik. Ez az érzelmi stabilitás adja meg számára azt a lehetőséget, hogy merjen a világban bátran új dolgokat kipróbálni, elsajátítani, és ez fejlődésének, képességei kibontakoztatásának a legjobb környezet.

 

A zenei nevelés elősegíti a magasabb rendű pszichés funkciók gyorsabb ütemű fejlődését. A gyermek zenélés közben érzelmeket él át, érzelmeket hoz létre, így a zenei nevelés olyan élménymintákat ad számára, melyek alapjai lehetnek későbbi tapasztalatai a szerveződéséhez. Az ingerek, melyek érik egy-egy ilyen zenei közegben eltöltött alkalommal, segítik értelmének „építkezését”, a világról, önmagáról szerzett tapasztalatainak feldolgozását, rendszerezését, elmélyítését. Gerald Hüther (2000) az agyról úgy vélekedett, hogy az sokkal inkább szociális, mint kognitív idegrendszeri egység. Vagyis jelentős hatással bír a kognitív fejlődésre a szociális környezet is. Nem csupán ismeretadásban, hanem elfogadással, törődéssel, kommunikációval, a kiegyensúlyozott, harmonikus légkör megteremtésével.

 

Gyere el képzésünkre, és  csempészd be a zenei játékokat a csoportszobába! Hegedűsné Tóth Zsuzsanna 1995 óta foglalkozik óvodás korú gyermekek zenei fejlesztésével. Zeneelmélet, szolfézstanári diplomája mellé megszerezte az óvodapedagógusi diplomát is, hogy a korosztályhoz még inkább hozzá tudja igazítani zenepedagógiai elképzeléseit. Jelenleg az ELTE PPK neveléstudományi doktori iskolájában doktorjelölt.

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet