Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Zsebre menő kérdések

2018-as aktualitások az intézményi gazdálkodásban

Egy köznevelési intézmény vezetőjének fontos, hogy ismerje azokat a törvényeket, melyek szabályozzák, egyben biztosítják az óvodája működését (Nkt., Kjt. stb.). Mivel alapkérdés, hogy mindezt hogyan és mennyi pénzből lehet megvalósítani, elkerülhetetlen, hogy a pedagógiai, szakmai szempontból fontos törvényeken, rendeleteken túl ismerjük, de legalább tanulmányozzuk a gazdálkodással foglalkozó törvényi előírásokat is.

 

Négy éve, mint tudjuk, az állami normatíva fogalma megszűnt, azóta állami támogatásról beszélünk. Az óvodák esetében például több nagyon bonyolult képlet alapján számolják ki, hogy az állam mennyi pénzzel járul hozzá a fenntartásukhoz, amit a helyi önkormányzatok különböző mértékben (szándékuktól függően és lehetőségükhöz mérten) kiegészítenek.

Összességében a 2018-as év a költségvetési támogatás szempontjából nem hoz számottevő változást.

Erről a 208 oldalas dokumentumból, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényből (továbbiakban Kv.tv.) értesülhetünk. Az előző év újítását követve idén is, már június 27-én elfogadták a Parlamentben a következő év költségvetését. Régebben ez december vége volt, aminek köszönhetően csak az adott év március végére lehetett az önkormányzatoknak, az intézményeknek költségvetése. Így viszont már januártól lehet tudni, hogy ki mivel gazdálkodhat. Természetesen akkor, ha decemberben elfogadott költségvetése van az óvodának (ez még nem mindenhol gyakorlat, pedig elvi akadálya nincs).

Az Óvodavezetési ismeretek kiadványunk januári kötetében szerzőnk arra vállalkozott, hogy összegyűjtse a köznevelésre, illetve az óvoda működtetésére vonatkozó, a (létszám-, bér- és dologi) gazdálkodással összefüggő újdonságokat, változásokat a több helyen megtalálható törvényekből, rendeletekből.

 

Az Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása

 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK átlagbérének és közterheinek elismert összege: 4 419 000 forint / számított létszám / év

 

2016-ban 2017-ben 2018-ban
4 308 000 forint / év 4 469 900 forint / év 4 419 000 forint / év
különbség: + 161 900 forint –50 900 forint
a különbség összesen: + 110 900 forint / 2 év

 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐMUNKÁJÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK (NOKS) átlagbérének és közterheinek elismert összege növekedett:

1 800 000 forint/létszám/2017.                     2 205 000 forint/létszám/2018

A különbség = + 405 000 forint

2018-ban a minimálbért 127 500 Ft-ról 138 000 Ft-ra, a garantált bérminimumot pedig 161 000 Ft-ról 180 500 Ft-ra emelik fel.

Így nőnek a pedagógusbérek januártól!

Növekvő pedagógusbérek

Mi a különbség a minimálbér és a garantált bérminimum között?

 • A minimálbér a kormány által kormányrendeletben meghatározott legkisebb munkabér összege, amit a munkáltató köteles fizetni az alkalmazottja részére.
 • A garantált bérminimum szintén a kormány által kormányrendeletben meghatározott legkisebb munkabér összege, azonban itt fontos kiemelni, hogy csak és kizárólag a minimum középfokú képzettséghez kötött munkakör betöltése esetén kötelező a garantált bérminimum megfizetése.

 

Fontos, hogy nem a munkavállaló képzettségét kell vizsgálni, hanem az általa betöltött munkakör képzettségi igényét, függetlenül attól, hogy a munkavállaló rendelkezik-e az adott végzettséggel.

 

Állami hozzájárulás az óvodák működtetéséhez

 

Az állam az alábbiak szerint hozzájárul az óvodák működtetéséhez:

 

 • az ellátott gyermekek létszáma alapján, és
 • a pedagógusok bértámogatásához, az óvodapedagógusok számított létszámának arányában.

 

A támogatás számítása

 

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása

(beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is)

 

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása a 2017/2018. és a 2018/2019. nevelési évek köznevelési statisztikai tényleges nyitó létszám adatai alapján történik.

 

Számításba kell venni továbbá mindazon gyermekeket (beleértve a krízisközpontban vagy a titkos menedékházban elhelyezett ellátásra tekintettel ideiglenes óvodai jogviszonyt létesített gyermekeket is):

 

 • akik 2017. december 31-éig, vagy – a Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik, és a 2017/2018. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést,
 • akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik, és a 2017/2018. nevelési évben legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe,
 • akik 2018. december 31-éig, vagy – a Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik, és a 2018/2019. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést, valamint
 • akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik, és a 2018/2019. nevelési évben legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe.

 

Nem igényelhető támogatás

 

 • a 2017/2018. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2017. augusztus 31-éig betöltötték,
 • a 2018/2019. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2018. augusztus 31-éig betöltik,

 

kivéve, ha a Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható.

 

Az óvodai nevelésben részesülő integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek számát a Nkt. 47. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint kell figyelembe venni.

 

Nem igényelhető támogatás továbbá

 

 • azon gyermekek után, akik esetében az intézmény óvodai neveléshez kapcsolódó tandíjat állapít meg,
 • akinek a jegyző vagy a fenntartó felmentést adott a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

 

A 2017/2018. nevelési évben az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként kell figyelembe venni azokat a bölcsődés korú, második életévüket 2017. december 31-éig betöltő gyermekeket, akiknek a gondozását a Nkt. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendeletben meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek 2017. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást.

 

Szerző: Dr. Tárnokiné Joó Ildikó

További hasznos információk az Óvodavezetési ismeretek januári kötetében

Óvodavezetési ismeretek

 

 

 

 

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet