Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Személyre szabott tanulás

Farkas Edit – tanító, pszichopedagógus, autizmus szakirányú gyógypedagógus írásából közlünk részletet.

 

A cikk írásakor speciális, a pedagógusok, tanulók és szülők számára is ismeretlen és váratlan helyzetben vagyunk. Egyik napról a másikra kellett átállni az úgynevezett digitális oktatásra. Ebben a formában fizikailag távol került egymástól tanító és tanított, a megszokott osztálytermi helyzetet az otthoni tanulási-tanítási helyzet váltotta fel.

 

Azzal, hogy a gyermek otthon tanul, attól még a család élettere nem iskola, a szülő pedig nem tanár. Nagyon tapintatosan és körültekintően kell a pedagógusoknak az otthon megvalósuló tanulást irányítania, hiszen nem rendelkezhet a családok fizikai környezetével, tárgyi és szellemi erőforrásaikkal, a szülők idejével.

 

Most azok a tanulók, pedagógusok vannak kedvezőbb helyzetben, akik már korábban gyakorlatot szereztek abban, hogyan is valósítható meg a tanulók mindinkább önálló ismeretelsajátítása.

 

Autizmussal élő tanulókkal foglalkozom szegregált formában, ahol a sérülés specifikuma, illetve a csoport összetétele (többféle osztályfok, eltérő intellektuális képességek) miatt szóba sem jöhet a frontális oktatás. Tanulóink az új ismeretekkel személyre szabott formában találkoznak, és egyéni munkaformában, tanári segítséggel, de alapvetően önállóan, a számukra szükséges idő ráfordításával dolgozzák fel azokat.

 

A jelen helyzet, amikor a tanulók tanulását csak távolról tudjuk irányítani, jól rávilágított arra, hogy differenciált, strukturált feladatokkal jól kialakítható az önálló tanulás, amely nem csak az iskolai körülmények között működőképes.

 


Személyre szabott, strukturált tanulás

 

Az iskolákban az új tananyag feldolgozása leginkább frontális munkaforma keretében történik. Itt a figyelmi vagy egyéb tanulási problémákkal küzdő gyermekek rendszerint már elveszítik a fonalat. Az ezt követő egyéni feladatoknál, amikor általában mindenki ugyanazt a feladatot oldja meg, ők gyakran sikertelenek. Ez gyakran fokozatos lemaradáshoz, majd szorongáshoz, motiválatlansághoz, alacsony önértékeléshez, a későbbiekben pedig magatartási problémákhoz vezet.

 

Mit jelent a személyre szabott tanulás?

A személyre szabott tanulás a tanulóra méretezett, egyéni fejlesztést szolgáló feladattervezés, ahol az azonos tananyagot különböző szinten dolgozzák fel a résztvevők.

Kiválóan alkalmas tehetséges vagy alulteljesítő diákoknak a többséggel való egyidejű foglalkoztatására:

 • Partnerként, együttműködő társként kezeljük a tanulókat a tanulási helyzetekben is.
 • A tanulók érzik, hogy a tanulás, az ismeretek elsajátítása nagymértékben tőlük függ.
 • A cselekvő, aktív tanulás a jellemző a passzív befogadás helyett.
 • Figyelembe vesszük a tanulók egyéni sajátosságait, képességeit, motivációit.
 • Az iskolához való pozitív viszonyuk kialakulását, fenntartását segítő módszer.
 • A tanulók optimális terhelése megvalósítható.
 • A tananyag, a tevékenységek a diákok egyéni szintjeihez igazodnak.
 • Árnyalt, személyre szabott, főként formatív értékelési forma jellemzi.
 • Folyamatosan megvalósul a tanulás tanulása.
 • Kiváló lehetőséget nyújt a differenciálásra.
 • Folyamatos motivációt, sikerélményt biztosít a tanulók számára.
 • Az önálló tanulás hatékonyan felkészíti a diákokat a későbbi csoportmunkára.
 • A sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő tanulókat is elvezeti a célig, segíti az önálló és hatékony tanulási folyamatot.
 • Sokszínűségével a képességek sokféleségét hozza mozgásba.
 • Sokféle tehetség megjelenésére ad alkalmat.
 • Mentesít a stressz hatása alól, erősíti az önbizalmat.
 • Lehetőség ad valamennyi tanuló bevonására az iskolai tevékenységbe, a tanulásba.

 

A személyre szabott tanulás egyik alappillére a Gardner-féle többszörös intelligencia elmélet, másik a máig jól használható Bloom-féle taxonómia, vagyis az ismeretelsajátítás szintjeinek figyelembevétele. A tanulók számára adott feladatok strukturálása pedig segíti a tanulás tanulását. Ez a harmadik fontos pillér, amikor személyre szabott tanulásról beszélünk.

 

A teljes cikk az Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című kiadványunk nyári kiegészítő kötetében olvasható teljes terjedelmében. További hasznos információért, módszertani ötletekért fizessen elő az alábbi linkre kattintva:

 

Kiemelt kép:Education photo created by freepik – www.freepik.com

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet