Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Munkaügyi kérdések és válaszok decemberben – 1. rész

Válaszol: Dr. Selmecziné dr. Csordás Mária

 

Nyugdíjas alkalmazása – Kérdés

Önkormányzati fenntartású óvodában a nyugdíjas dadus néniket hogyan tudjuk alkalmazni vagy felvenni arra a bizonyos heti 10 órára? Nagy szükségünk lenne a munkájukra!

 

Válasz

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. §

(1) bekezdése egyértelműen előírja az alábbiakat:

 

83/C. §. (1) Az öregségi nyugdíj folyósítását – a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig – szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

 

Tehát csak akkor nem kell munkavégzés mellett szüneteltetni a teljes jogú nyugdíj folyósítását, amennyiben a munkavállaló nem a fentebb felsorolt jogviszonyokban áll alkalmazásban.

 

 

Besorolással kapcsolatos kérdés

Kérdés 

Óvodapedagógusként a besorolásommal kapcsolatos kérdéssel fordulok Önhöz. Dajkaként dolgoztam 2014. 09. 18-tól 2014. 10. 30-ig, majd 2014. 11. 01-től, óvodapedagógus-diplomám megszerzése után óvónőként a mai napig folyamatosan.  Kérdésem, hogy a fizetési kategória megfelelő-e, ugyanis a diploma megszerzését megelőző jogviszonyokat nem vették figyelembe.

 

Válasz 

A csatolt jogviszony-számítás szerint a munkáltató helyesen járt el, amikor az 1992. 07. 01. napját követően fennállott, közalkalmazotti jogviszonynak nem minősülő munkaviszonyait a diploma megszerzése dátumáig a fizetési kategória megállapításánál figyelmen kívül hagyta.

 

A Kjt. 87/A. § (3) bekezdése értelmében ugyanis:

(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)–(2) bekezdésen túlmenően figyelembe kell venni

 1. a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,
 2. b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá

 

(1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

 1. a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt,
 2. b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt,
 3. c) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 2010. július 6. és 2012. február 29. között a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt,
 4. d) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá
 5. e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint
 6. f) a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban,
 7. g) az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a Ktjv., valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
 8. h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban,
 9. i) az állami tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál állami szolgálati jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, illetve munkaviszonyban

töltött időt.

 

 

További hasznos kérdéseket és válaszokat a Munkaügy a közoktatásban című kiadványunkban talál.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet