Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Katica és a dínótojás – iskolai pályázat

A Csodabogarak Alapítvány pályázatot hirdet “Katica és a dínótojás” című könyezettudatos, mesés előadásának bemutatására, a bemutató anyagával kapcsolatos rajzpályázat benyújtására. A bemutató kapcsolódik a 2018-as év rovarához, az óriás szitakötőhöz.és az első magyar dinoszauruszhoz, a Hungarosaurus tormai-hoz
A pályázat megvalósításában szakmai támogatóként vesznek részt:
Magyar Rovartani Társaság
Magyar Dinoszaurusz Alapítvány


 
Pályázat címe: “Katica és a dínótojás”című, környezettudatos, mesés előadás vagy a mese anyagából összeállított, osztályonkénti előadás bemutatása, a bemutatóhoz kapcsolódó rajzpályázat

 

A pályázat célja:
 
Az alapítvány elsődleges céljához kapcsolódó feladatok megvalósítása az alábbiak szerint:
– a rovarvilág és a természet szépségeinek megismertetése az 1-4.osztályos korosztállyal játékos, mesés előadás formájában,
– az előadás interaktív megvalósítása, igazodva a mai kor igényeihez, a gyerekek folyamatos mozgásban, tevékenyen részt vesznek a történetben,
– a környezet- és természetvédelem fontosságának tudatosítása, öko-érzékenyítés az előadáson keresztül, élménypedagógiai, fejlesztő pedagógiai és környezet pedagógiai eszközökkel.
– a 2018. év rovarának, az “óriás szitakötőnek” a bemutatása,
– az első magyar dinoszaurusznak,, a “Hungarosaurus tormainak” a bemutatása
– lehetőség biztosítása a forráshiányos, nehéz költségvetési helyzetben levő iskoláknak a részvételre.
 

Pályázók köre:
Budapesten, Pest megyében, Komárom-Esztergom megyében, Nógrád megyében és Fejér megyében működő iskolák 
Korosztály: 1-4. osztályos tanulók
Az alapítvány célja a bármilyen szempontból különleges helyzetű emberek, gyermekek támogatása, hiszen minden ember maga is egy kicsit csodabogár!
Egy iskola több előadásra is pályázhat. Egy mesés előadáson résztvevő maximális gyermeklétszám 70 fő. Osztályonkénti bemutató esetén minimálisan 4 osztály, kis létszám esetén összevont bemutatóval.
 

Helyszín: az iskola tornaterme, nagyobb csoportszoba, aula, egyeztetés alapján a helyi művelődési ház terme. Osztályonkénti előadás esetén osztályterem.
Pályázati díj: Pályázati díj nincs!
 

Mire lehet pályázni?
Jelen pályázat keretében egy 45-50 perces mesés előadást és hozzá kapcsolódóan 20 percben a bogár makettek és élőállatok közvetlen megtekintését, vizsgálatát ajánljuk fel. A hagyományos előadás a tanórák idejéhez és rendjéhez igazodik.
Megvalósítási időszak 2018. január 22. és március 5. között, előre egyeztetett napon és időpontban, mely délutáni napközis időszak is lehet. Az időpontokat a beérkezett pályázatok sorrendjében egyeztetjük, a rendelkezésre álló keret 15 alkalom. Amennyiben a keret betelt, több pályázatot nem tudunk elfogadni.
A Bogárréti mesék új sorozata a “Rovarok és dínók”. Az első mesében Katica talál egy dínótojást, melyet vissza kell juttatni a mamájához. Ezért a gyerekek, Bogaras bácsi és Katica egy időgéppel visszatérnek a dínók korába, és végül a tojást is sikerül hazavinni. Az út során ősi rovarok segítenek.

 
Pályázat benyújtásának további feltételei:
Önrész:
Pályázó vállalja, hogy az előadás költségeinek fedezéséhez az alábbiak szerint hozzájárul:
– előadói díjak, egyéb személyi járulékos költségek, útiköltség: bruttó 45 000 forint/mesés előadás vagy alkalom.
A pályázót további költség nem terheli, azt az Alapítvány fedezi.

 
Rajzpályázaton való részvétel:
Pályázó iskola vállalja, hogy az előadást követően legkésőbb 1 héten belül, az előadás anyagával összhangban lehetőséget biztosít a részt vevő tanulók számára, hogy élményeiket A/4-es formátumú papírlapra lerajzolhassák. A rajzon rovar és dínó is meg kell jelenjen, további megkötés nincs. A rajzok bármilyen technikával készülhetnek..
A pályázó iskola vállalja továbbá, hogy a rajzokat a bogarhaton@gmail.com e-mail címre jpeg formátumban, csatolmányként elküldi. A rajzon a gyermek nevét, a csatolt összesítőn a gyermek nevének, életkorának, iskolájának megnevezését kérjük feltüntetni. A beérkezett rajzok a http://www.bogarhaton.hu honlap galériájába és a Bogárháton facebook oldalra folyamatosan feltöltésre kerülnek. 
A rajzok végső beküldési ideje 2017. március 15.
A beküldött rajzokból egy szakmai zsűri választja ki azt a 40-50 rajzot, amelyek terveink szerint a Magyar Természettudományi Múzeumban kerülnek kiállításra 2018 tavaszán. A kiválasztott rajzokról értesítést küldünk. A kiállítás megnyitójára meghívjuk a kiállítandó rajzok készítőit. A zsűri által legjobbnak ítélt rajzok készítője tárgy- és könyvjutalomban, a kiállított további rajzok készítői tárgyjutalomban részesülnek. Azoknak a gyermekeknek, akik nem tudnak részt venni a megnyitón, a jutalmakat kipostázzuk.
 

Pályázatok beadási módja:
Pályázni elektronikus úton, a jelen felhívásban közzétett, kitöltött pályázati adatlap beküldésével lehet, a bogarhaton@gmail.come-mail címre.
Pályázati adatlap letölthető a http://www.bogarhaton.hu oldalról.

 

Pályázati határidő:
A pályázati adatlap beküldésének kezdő napja 2018. január 15. A pályázat befogadásáról visszaigazoló e-mailt küldünk. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében, folyamatosan történik. Amennyiben 1-2 napon belül nem kapnak visszaigazoló e-mailt, keressenek bennünket elérhetőségeinken. A pályázó iskolával a Csodabogarak Alapítvány szerződést köt.
Beadási határidő: 2018. február 20.
További információ kérhető a 70/7790847 vagy a 20/4051726-os telefonszámon.
További információ: http://www.bogarhaton.hu
bogarhaton@gmail.com

 
Bővebben az alapítványról: http://www.bogarhaton.hu/alapitvanyunkrol/

 
Csodabogarak Alapítvány
Bogárháton bemutatók 
2517. Kesztölc, Klastrom u. 25.
Nyilvántartási szám:11-01-0001074
Adószám: 18847248-1-11
Számlaszám: 63200384-11094009-00000000
http://www.bogarhaton.hu
bogarhaton@gmail.com, (36) 70-779-0847
 

2018. Rovaros-dínós mese -iskola-palyazati-adatlap.docxPályázati Felhívás és útmutató iskolák 2018.docx

 

 

Forrás: pafi.hu

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet