Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Dajkák besorolása

Szakmai körökben nagy dilemmát okoz az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében azoknak a kollégáknak, zömében dajkáknak a besorolása 2015. szeptember 1-jei határnappal, akik óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi képesítő bizonyítvánnyal rendelkeznek.

 

 

 

Legtöbb munkáltató ezeket a kollégákat, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Vhr.) 39/E. § (1) bekezdést értelmezve, 2015. szeptember 1-jével a Ped. I., középfokú végzettségű óvodapedagógus-életpálya szerinti fokozatba sorolta, a kategóriát a szakmai gyakorlatnak, illetve a közalkalmazotti jogviszonyszámításnak megfelelően hozzátársítva.

Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy helyes-e ez a döntés.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 3. sz. melléklete rendelkezik a pedagógus-munkakörben történő foglakoztatáshoz szükséges, elfogadható végzettségekről.

Tekintettel arra, hogy az óvónői szakközépiskolában szerzett óvónői (óvodapedagógusi) végzettség az irányadó, az pedig középfokú óvodapedagógusi (óvónői) szakképesítés, az ilyen végzettséggel rendelkező, oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak – véleményem szerint – a Vhr. 39/E. § (1) bekezdése alapján jogszerűen kerültek a pedagógus-életpályamodell szerinti besorolásra.

 

Ezt erősíti az Nkt. 99. § (6) bekezdésének alábbi rendelkezése is.

 

(6) Az e törvényben foglaltaktól eltérően pedagógus-munkakörben továbbra is foglalkoztatható és újonnan alkalmazható

  1. b) óvodapedagógus-munkakörben, aki óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkezik, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett.

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet