Termék Kategóriák
0 termék - 0 Ft

Uncategorized

Az érzelmek kifejezésének segítése

Az érzelmi intelligencia feltétele az is, hogy legyenek szavaink az érzésekre, melyekkel akár saját érzelmeinket ki tudjuk fejezni, akár társas-csoportos helyzetben visszajelzéseket tudunk tenni.

Ha a NAIH ellenőriz, büntethet érte… Kamerarendszer az óvodákban

Dr. Tárnokiné Joó Ildikó írásából közlünk részletet.

 

Óvodai berkekben, ott, ahol működtetnek kamerarendszert, sajnos kevesen tudják, hogy pontosan mit is kell tartalmaznia ennek a szabályzatnak, mire kell fokozottan figyelni annak érdekében, hogy elkerüljük a NAIH által kiszabott komoly pénzbüntetést.

 

Miután a besurranások, a lopások egyre gyakoribbak az intézményekben, általában a szülők részéről merül fel az elektronikus megfigyelőrendszer kiépítésének igénye, sokszor az ő segítségükkel. Ilyenkor jól át kell gondolni, hogy milyen feladatokkal, szabályokkal jár ez, a beruházáson túl.

 

Ebben a cikkben ehhez szeretnék segítséget nyújtani, a tapasztalataimat átadni.

Az én családom rajzpályázat

A békéscsabai Meseház rajzpályázatot hirdet, melynek témája “az én családom”.

Pályázók köre: 
4-14 éves korig, három kategóriában, egy gyermek, egy pályázatot nyújthat be.
I. kategória: óvodások
II. kategória: általános iskola alsó tagozatosok
III. kategória: általános iskola felső tagozatosok

Figyelemfejlesztő játékötletek óvodapedagógusoknak

Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – a vizuális, auditív, taktilis és kinesztetikus figyelem fejlesztését célzó játékokat mutatunk be, melyek jól beépíthetők a napi nevelő-fejlesztő munkába, a párhuzamos tevékenységekbe. Természetesen ezek továbbgondolhatók, továbbfejleszthetők, nehezíthetők, könnyíthetők, a gyermekek igényeinek, életkori sajátosságainak, fejlettségi szintjének függvényében.

A programozás nem csak a fiúknak való

Girls just wanna have fun!  – Már Cindy Lauper is megénekelte, és olybá tűnik, hogy nehezen akar kikopni az emberek gondolkodásmódjából: a matematika, a tudományok és a programozás nem nőknek, csakis férfiaknak való.

Az óvodai gyermeklétszám

Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 23. §-ának (3) bekezdése szerint – a fenntartó típusától függetlenül – minden óvoda alapító okiratában kötelező feltüntetni az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszámot.A törvényi rendelkezések alapján a létesítő okiratban külön-külön feladatellátási helyenként kell szerepeltetni az egyes helyekre felvehető maximális gyermeklétszámot. A feladatellátási helyek összessége aztán meghatározza az összintézményi maximális felvehető gyermekek számát.

A család és az óvoda kapcsolata

Antal Ferenc

család- és gyermekvédelem szakterület

2018 a Családok éve. Ezen belül megkülönböztetett figyelem övezi a gyermeknevelést. Soha nem látott mennyiségben és minőségben projektek valósulnak meg a kisgyermeknevelést (bölcsődei, óvodai nevelést) segítendő.

A az óvodai nevelésben elsődleges szempont a család rendszerszemléletű megközelítése értelmében a család működésének megismerése, megértése.

Ehhez ad jó kapaszkodót írásunk, melyet teljes terjedelmében az ÓvodaVezetési Ismeretek júniusi, 100. kötetében olvashat.

Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési szabályzat

Intézményi szabályzat és teljesítményértékelő minták minden óvodapedagógus és „NOKS”-os munkakörre

 

2017. szeptember 1-jétől hatályba lépett a köznevelési törvény azon bekezdése, amely szerint a bölcsődék, a gyermekvédelmi intézmények, az óvodák, az iskolák vezetőinek döntése alapján a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak, illetve a NOK-sosok esetében a besorolás szerinti illetménytől felfelé, meghatározott szabályok betartása mellett eltérhetnek.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet