Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Az óvodáskori nyelvtanulás, mint jelenség

“A nyelvet magas fokon birtokló nyelvtanár a kisiskolásokat vagy az óvodásokat nem tudja azon az egyszerű alapon sikeresen tanítani, hogy a sok nyelvtudásból kevesebbet ad át nekik. A tapasztalatok egyértelműen azt látszottak igazolni, amit a szakma már régebben megfogalmazott: a kisgyermekek idegen nyelvi fejlesztése speciális feladat…” (dr. Kovács Judit írása)


 
 

A 20. század utolsó évtizedében a kisiskolások számottevő része eddig soha nem látott mértékben vált nyelvtanulóvá mind hazánkban, mind Európában. A közoktatásban részesülő legfiatalabb korosztály, a 3-6 évesek (óvodáskorúak) megjelenése az idegen nyelvet tanulók fogyasztói piacán a legutóbbi évtized fejleménye. Közoktatásunkban az óvodai nyelvfejlesztés semmiféle hagyománnyal nem rendelkezett. Az elmúlt évtizedben azonban az egyre erősödő társadalmi, szülői nyomásnak engedve sok óvodában gyakorlattá vált, hogy hetenként egy-két alkalommal megjelentek nyelvtanárok, vagy éppen speciális nyelvi felkészültség nélküli óvópedagógus tartott pluszfoglalkozást. Ezek a formák nem bizonyultak hatékonynak, sőt, az is előfordult, hogy a gyermek kedvét hosszú időre elvették az idegen nyelvvel való bármilyen kapcsolattól. Bebizonyosodott: a nyelvet magas fokon birtokló nyelvtanár a kisiskolásokat vagy az óvodásokat nem tudja azon az egyszerű alapon sikeresen tanítani, hogy a sok nyelvtudásból kevesebbet ad át nekik. A tapasztalatok egyértelműen azt látszottak igazolni, amit a szakma már régebben megfogalmazott: a kisgyermekek idegen nyelvi fejlesztése speciális feladat, amelyet csak erre a célra speciálisan képzett szakemberek képesek jól ellátni. Napjainkban azonban még mindig sok a félreértés, a téves ismeret, a rossz beidegződés, melyek eloszlatásának legjobb módja a szakszerű tájékoztatás és a korai nyelvi fejlesztés jó gyakorlatainak megismerése.
takeiteasy
A korai idegen nyelvi fejlesztést ellenzők részéről az alábbi vélemények hangzanak el leggyakrabban:
 
 

1. Az óvodás gyermek éretlen ilyen szintű szellemi megterhelésre2. Még az anyanyelvét sem tanulta meg tökéletesen

3. A korai nyelvoktatásnak nincs számottevő nyelvi haszna

4. Az idegen nyelv elveszi az időt a játéktól

5. Nincs szakember, aki a feladatot elláthatná

Az alábbiakban a fenti véleményeket sorba véve megpróbálok segíteni a Kedves Szülőknek, és a téma iránt érdeklődőknek az eligazodásban.
 
 

1.) Az utóbbi évtizedek kutatásai, valamint a korai nyelvfejlesztés területén megfigyelhető jó gyakorlatok nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy végérvényesen megváltozzon a nézet, miszerint az idegen nyelv felesleges megterhelést jelent a gyermeknek A kiindulópont az kell, hogy legyen, hogy az idegennyelv-tanulás nem azt jelenti a gyermeknek, mint a felnőttnek. A szakemberek külön terminussal jelölik a 10 év alatti és a tíz év feletti tanulók idegen nyelvi fejlesztését. Az előbbit nyelvelsajátításnak, az utóbbit a tudatos, hagyományos értelemben vett nyelvtanulásnak nevezik. A tizenéves vagy a felnőtt számára a nyelvtanulás sokszor verejtékes munka; szavak és szabályok bevésése, gátlások kialakulása, sok befektetett energia, kevés siker. Ezzel szemben a nyelvelsajátítás az anyanyelv elsajátításához hasonló, nem tudatos folyamat, amelynek során ismétlődő verbális ingerek bizonyos, jól elkülöníthető szituációkhoz kapcsolódnak. A tanuló a nyelvtani szabályokat nem alkalmazza, hanem érzi. A környezet stresszmentes, szeretetteljes és épp ezért kockázatok vállalására buzdító. A teljesítményt nem mérik hagyományos módon érdemjegyekkel, szabad hibákat elkövetni, mert a felnőttel, vagy a nagyobb gyerekekkel való természetes kommunikáció révén később minden a helyére kerül. A kommunikáció elsődleges célja az üzenet eljuttatása a címzetthez, nem pedig a helyes nyelvi forma képzése.

 
 

A nyelvelsajátítás-nyelvtanulás különbségének tükrében azonban világos, hogy a gyermeki gondolkodás és tanulás jellegének megfelelő, tevékenység- és érzelem-alapú nyelvi fejlesztés a gyermek számára nem megterhelő. Mivel nem tudatos tanulásról van szó, hanem élményt nyújtó tevékenységek közben szerzett nyelvelsajátításról, a gyermek nem szembesül hosszú szövegek memorizálásával, az idegen nyelv nyelvtani szabályainak bevésésével, helyesírási feladatok megoldásával. amely nem igényel a gyermektől korához képest megterhelő szellemi erőfeszítést, csupán alkalmat nyújt arra, hogy megismerjen egy, a környezetében használt idegen nyelvet, és ebből a saját tempójában annyit sajátítson el, amennyit tud.
 
 

 

A nagyon izgalmas írást eredeti helyén olvashatja tovább, ITT.
 
 
 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet