Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés aktuális kérdései

Az Oktatási Hivatal (OH) közleménye szerint 2018-ban 3912 olyan intézményben kerül sor ellenőrzésre, amelynek vezetőjét 2018-cal bezárólag ellenőrzi a tanfelügyelet, azonban az adott intézményben, tagintézményben vagy intézményegységben 2017-ben nem került sor ellenőrzésre.

 

 

A tanfelügyeleti kézikönyv 2017 elejétől hatályos negyedik, javított kiadásában láthatjuk, hogy a 2017. január elsejétől megvalósuló tanfelügyeleti látogatások és önértékelések eljárásrendje, az alkalmazott eszköz- és elvárásrendszer több ponton módosult, egyszerűsödött.

Elmondhatjuk, hogy majd egy év elteltével már több tapasztalattal rendelkezünk az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatban.

Írásunkkal segítséget szeretnénk nyújtani mindazoknak, akik a vezetői és intézményi tanfelügyelet előtt állnak. Felsoroljuk a változásokat, illetve szemléletes formában, táblázatokkal állítjuk párhuzamba az intézményi önértékelés és az intézményi tanfelügyelet szempontjait.

 

A vezető munkájának ellenőrzése és értékelése

 

A vezető értékelése az éves önértékelési terv szerint, a vezetői megbízás második és negyedik évében, a vezetőre vonatkozó intézményi elvárások alapján történik. Az elvárásokat a vezető, az önértékelést támogató munkacsoport és a nevelőtestület közösen dolgozza ki az önértékelési kézikönyvben megadott általános elvárások értelmezésével. A vezető az önértékelés eredménye alapján egyéni önfejlesztési tervet készít, melyet az informatikai rendszerben rögzít.

 

A vezetői tanfelügyeletre készülők feladatai

 

Tekintsék át az intézmény alapdokumentumait – pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend – az alábbi szempontok alapján:

 

 • a dokumentumok frissessége, dátuma, aláírása, körbélyegzővel történő ellátása, a záradék részben a jognyilatkozatok megléte, aláírása;
 • tanfelügyelők számára a legfrissebb dokumentumok legyenek elérhetők, ezt ellenőrizzük, hogy valóban a hatályban lévő (legfrissebb) dokumentum került-e feltöltésre;
 • az intézmény honlapján megnézni, hogy valóban elérhetőek-e az alapdokumentumok szóban forgó példányai (akár aláírások nélkül is);
 • ellenőrizni kell, hogy az Oktatási Hivatal informatikai rendszerének intézményi felületén a dokumentumfeltöltő menüben a megfelelő alapdokumentumok fel vannak-e töltve;
 • a tanfelügyelet számára talán a legfontosabb érdemi támpontot az intézmény legutóbbi két lezárt tanévének munkatervei és beszámolóijelentik, ezért erre kiemelt figyelmet kell fordítani;
 • ellenőriznünk kell, hogy a legutóbbi két lezárt tanév munkatervei és beszámolói nyomtatott és aláírt példányban – a tantestületi jegyzőkönyvekkel egyetemben – rendelkezésünkre állnak-e;
 • ellenőrizzük, hogy a négy dokumentum föl van-e töltve az Oktatási Hivatal informatikai támogató rendszerének dokumentumfeltöltő alrendszerében;
 • szakmailag alaposan át kell tekinteni, hogy a munkatervek pontosan határozzák-e meg az intézmény legfontosabb feladatait, a beszámolók valóban kitérnek-e ezekre a feladatokra;
 • át kell tekinteni, hogy az első év beszámolójában problematikusnak megjelölt területekre tartalmaz-e újabb feladatokat a második év munkaterve, illetve ezekről milyen reflexiókat tartalmaz a második év beszámolója;
 • át kell gondolni – szükség esetén lejegyezni– azt, hogy milyen rövid és középtávú vezetői feladatokat tűzünk kimagunk elé;
 • leírni legalább egy-két oldalban azt, hogy hogyan értékeljük az általunk vezetett intézmény helyzetét,milyen sikereket és gondokat jelölhetünk meg,
 • gondoljuk át, hogy a ránk váró vezetői tanfelügyeleti eljárást megelőző intézményi önértékelési folyamatban az előírt rendben részt vettünk-e,az önfejlesztési terv feltöltésével a tanfelügyelet rendelkezésére állnak-e a szükséges önértékelési dokumentumok.

Szerző: Matisz Lászlóné

Az írást teljes terjedelmében az ÓvodaVezetési Ismeretek decemberi kötetében olvashatja.

 

 

 

Óvodavezetési ismeretek

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet