Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A magántanulóság változásai

2019. szeptember 1-jétől megváltozott a magántanulóság jogintézménye. Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című kiadványunk legújabb kiegészítő kötetében jogász szakértőnk ismerteti részletesen az ezzel kapcsolatos törvényt, az iskola, a szülők, a tanuló kötelezettségeit, az eljárásrendet, a fogalmakat, a jogorvoslat lehetőségét.

 

Szakértői véleményen alapuló egyéni munkarend

Egyéni munkarend létesítésének egy külön esete, amikor a szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény írásbeli véleménye alapozza meg az egyéni munkarend szerinti tanulást.

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 75. §-ának (2) bekezdése értelmében ugyanis:

  • a sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI) tanuló, illetve
  • a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő (a továbbiakban: BTM) tanuló szakértői vélemény alapján egyéni munkarend keretében is folytathatja tanulmányait.

 

Vagyis BTM-es tanuló esetén a nevelési tanácsadó, SNI-s gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye szükséges az egyéni munkarendhez.

 

A sajátos nevelési igényű tanuló esetén az OH a szakértői bizottság szakvéleményét, illetve tartósan beteg tanuló esetén a szakorvosi igazolást fogja megvizsgálni. Mivel az ilyen esetekben alapos előzetes (szakorvosi, szakbizottsági) vizsgálatok történtek, ezért ezeket az OH nem fogja felülbírálni, az egyéni munkarend megadásra kerülhet az említett okiratok alapján.

Mi történik azzal, aki már magántanulói státuszban volt 2019. szeptember 1-jén?

 

A magántanulói engedéllyel már rendelkező tanulók a meglévő igazgatói/
intézményvezetői engedély szerint folytatják tanulmányaikat
a 2019/2020. tanévben is.

 

Az Oktatási Hivatal 2020. szeptember 1-jéig felül fogja vizsgálni a már magántanulói státuszban lévő tanulók helyzetét, és ezt követően hivatalból fog döntést hozni arról, hogy a tanuló számára a 2020. szeptember 1-jétől induló tanévre is engedélyezi-e az egyéni munkarendet.

 

A felülvizsgálatig a magántanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók státusza az egyéni munkarenddel rendelkezőkének felel meg, így nem kötelességük az általános munkarend szerint az intézményük tanóráinak és egyéb foglalkozásainak látogatása.

 

 

A teljes írás az Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című kiadványunk legújabb kiegészítő kötetében olvasható. Ha nem akar lemaradni az ehhez hasonló cikkekről, fizessen elő kiadványunkra MOST:

Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet