Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A leggyakoribb formai hibák a kisgyermeknevelői portfóliók feltöltése során

A pedagógus-életpályarendszerbe való bekapcsolódás számos jogszabályi változást hozott magával, ennek megfelelően a bölcsődékben pedagógus-munkakörben dolgozóknak is meg kellett ismerkedniük a pedagógusminősítés rendszerével, mely az életpálya alapját képezi. Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella gyakorló szakértőként ebben a kezdeti időszakban is számos olyan buktatóval találkozott, melyekre a jövőbeni minősítések résztvevőinek fontosnak tartja felhívni a figyelmét.

Melyek a leggyakrabban előforduló hibák a kisgyermeknevelői portfólióban?

 

  1. A dokumentumok körére és terjedelmére vonatkozó útmutatás figyelmen kívül hagyása

A Kiegészítő útmutató a feltöltendő dokumentumok körére és terjedelmére vonatkozóan minden munkakörhöz kapcsolódó portfóliótípusnál segíti az eligazodást. Ha az útmutató konkrét terjedelmet jelöl egy-egy dokumentumnál, akkor arra a terjedelmi előírásra tekintettel szükséges a portfólió-elemet elkészíteni.

Például kisgyermeknevelői portfólió esetében: „Egy bölcsődei gyermekcsoport profiljának bemutatása legfeljebb 5 oldalban” (Kiegészítő útmutató, 33. o.) az ajánlás, akkor ezt nem tanácsos túllépni.

Ugyanígy problémát jelenthet, ha a pedagógus nem olvassa el figyelmesen a dokumentumok körére vonatkozó leírást, és esetleg csak bizonyos elemeit készíti el ezeknek.

Például szaktanácsadói portfólió esetében: Kisgyermeknevelői tevékenység megfigyeléséhez tartozó leírás: „A szakmai munkát segítő éves megfigyelési terv bemutatása. Egy megfigyelés leírása, értékeléssel, a megfigyelt személy reakcióival együtt. Reflexió.” (Kiegészítő útmutató, 74. o.) Ebben az esetben tehát az éves megfigyelési terv bemutatása mellett szükséges abból kiemelve egy célzott megfigyelés komplett elkészítése is, amelynek a cél, szempontok, az események célszerű leírása mellett az értékelést is kell tartalmaznia. Emellett kell külön file-ban feltölteni a reflexiót.

 

  1. Dokumentum hiányos/téves feltöltése

A portfólióhoz elkészített dokumentumokat a feltöltés előtt érdemes áttekinteni, és a feltöltésre kijelölteket pontosan elnevezve egy külön mappába elkülöníteni. Még a leggondosabb dokumentumkezelés során is előfordulhat, hogy a felület kezelése miatti izgalmában esetleg egy korábbi, nem véglegesített példányt (például aláírás hiányzik a nyilatkozatról) vagy üres példányt tölt fel tévedésből valaki. A portfólió véglegesítése előtt tehát meg kell győződni arról, hogy minden dokumentum a megfelelő helyen megnyitható és adekvát.

 

  1. Duplikált feltöltés

Ügyelni kell arra is, hogy a dokumentumokat és a reflexiókat külön fájlokban kell feltölteni. A duplikátum (azaz a kétszeresen feltöltött ugyanazon dokumentum egy portfólióelemen belül) nem kizáró vétség abban az esetben, ha mindkét helyen szerepel az odavaló dokumentum is, de a minősítőbizottság számára az áttekinthetőséget mindenképpen megnehezíti.

 

  1. Anonimitásra vonatkozó előírások megsértése

Gyakori hiba az anonimitás megsértése, képek, nevek, adatok elhelyezése a portfólióban. Ezek észlelése esetén a minősítőbizottság elnöke felszólítja a pedagógust a javításra, a képek, nevek, adatok kitakarására.

A portfólióban nincs szükség a képekre, nevekre, beazonosítható adatokra az adott csoportról, egyes gyermekekről, szülőkről, kollégákról. Amennyiben mindenképpen szeretne a pedagógus felhasználni képeket, úgy ezeket a portfólióvédéshez készített bemutató ppt-ben lehet elhelyezni majd. Kolléga/kollégák neveinek portfólióban való megjelenítéséhez az érintettek hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

 

  1. Hivatkozások hiánya

A pedagógus az e-portfólió feltöltésekor nyilatkozik arról, hogy a portfólió a saját munkája, így különösen nagy szerepe van a hivatkozások, idézetek, letöltések kezelésének. Ezek esetében is az Útmutató előírásai alapján kell eljárni. Nem célszerű, és nem is elegáns lépés például az intézményi környezet bemutatásakor az intézmény Szakmai programjában megfogalmazott leírást szó szerint beilleszteni az e-portfólióba. Arra kell törekednie a pedagógusnak, hogy a saját szakmai szerepe szempontjából ismertesse az intézményi környezetet.

A nem megfelelő módon történő hivatkozás, forrásmegjelölés nélküli idézés plágiumnak számít, és szintén sikertelen eljárást eredményez.

 

További információk: Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella: A pedagógusminősítés kapujában

Megjelent: Bölcsődevezetők kézikönyve – Kisgyermeknevelők szakmai-módszertani tudástára. 5. kiegészítő kötet, 2018. augusztus. Raabe Klett Kft.

Rendelje meg most a két alapművet egy áráért! Kattintson a képre további információkért!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet